Georadar Roteg

GEORADAR

Georadar je přístroj, který "vidí" do pevných látek. Měří většinou podpovrchové struktury země, vrstvy rozlišuje podle jejich permitivity. Měření je porovnávací, nedokážeme určit typ materiálu, pouze některé jeho vlastnosti. Naměřená data jsou převáděna na obrázek, ze kterého je pak patrná struktura a rozhranní materiálů pod místem měření. Velkou výhodou je vysoká rychlost měření bez porušení terénu. Používáme švédský georadar Easy Locator pro hloubky do 2 m a námi vyvinutý georadar ROTEG pro hloubky do 100 - 1000 m.

Služby pro širokou veřejnost

Vyhledávání vhodných míst pro studny, hledání zasypaných studní a sklepů, inženýrských sítí, mapování skalního podloží, základů budov atd.

Pro firmy nabízíme služby v oblasti:

 • inženýrské geologie
 • ložiskové geologie
 • hydrogeologie
 • ekologie
 • monitoringu a speciálních  průzkumů

Nabízené služby zajištujeme i s odbornou garancí ve spolupráci s geofyzikální firmou.

Georadar lze použít pro:

 • povrchový i hloubkový průzkum země, dosah ROTEGu je dle útlumu v horninách až do 100-1000 m
 • kontrolu a vyhledávání podzemních objektů
 • měření ve štolách i nadzemních objektech
 • průzkumy před zahájením stavebních činností
 • vyhledávání inženýrských sítí
 • kontrolu tras protlaků
 • zjištování ekologických zátěží, skládek, kontaminace
 • monitoring vodních staveb
 • průzkum dna a nánosů pod vodními plochami
 • pyrotechnický průzkum, hluboko uložené letecké pumy
 • archeologický průzkum
 • hledání dutin v krasových oblastech
 • další oblasti

Máte zájem o naše služby?

Zaujalo vás měření georadarem? Potřebujete radu nebo pomoc při terénních průzkumech? Rádi se vám budeme věnovat.
Zavolejte na tel.: +420 603 261 914 nebo nám napište zprávu.

 

Georadar EASY LOCATOR

Georadar švédské firmy MALA GEOSCIENCE je určený především pro rychlé vyhledávání inženýrských sítí a plošný archeologický průzkum v příznivých podmínkách.

Je určen zejména pro rovné plochy, pohybuje se několik cm nad zemí na kolečkách. Za pideálních podmínek je schopen vyhledat anomálie až do hloubky 4 m pod povrchem země. Místo nalezené anomálie dokáže zjistit s přesností několika centimetrů. V mokrých a jílovitých nebo sprašových půdách dosah klesá jen na několik decimetrů.

Georadar ROTEG

Nejvýkonnější námi vyráběný georadar s pulsním napětím 5-20 kV. Naprosto boří vžité představy o maximálním dosahu dosahu georadarů do 15-20 metrů. Pokud ho použijeme pro archeologii, poskytne zcela jiný pohled na objekty uložené pod zemí.

Díky svému obrovskému pulsnímu výkonu je schopen proniknout do značných hloubek. Dokáže určit rozhraní mezi jednotlivými vrstvami půdy, zjistí úroveň skalního podloží, místa prosycená vodou, dutiny, najde inženýrské sítě, které ostatní georadary "nevidí", může měřit i geologické profily do hloubek až 1000 m nebo více. Je možný i průzkum vrstev dna pod vodními plochami. Další podrobnosti ke georadaru ROTEG a k jeho technickému řešení a vývoji.

Příklady měření

Příklady měření včetně popisu radarogramů. Měření různých typů: archeologické, geofyzikální, vodní plochy a další.

 

Čtení radarogramu

Krátký popis jak georadar měří a co vše je možné z radarogramu vyčíst. Návod a vysvětlivky včetně ukázek radarogramů.

Naše měření jsou mobilní a snadno instalovatelná. Používáme bezdrátový sběr dat po WiFi. Georadar ROTEG se může pohybovat i nad rizikovými dutinami nebo na sesuvech, může být táhnut na laně, ovládání je bezdrátové.