Georadar EASY LOCATOR

Georadar EASY LOCATOR švédské firmy Mala Geoscience je určený především pro vyhledávání inženýrských sítí a rychlý nebo podrobný archeologický průzkum.

Dokáže vyhledat kovové i nekovové předměty až do 5m pod povrchem země. Místo uložení předmětu dokáže zjistit s přesností několika centimetrů, pracuje pouze s jedinou anténou na frekvenci 500 MHz. Projde i přes většinu armovacích sítí, umístěných v betonu.

Měření a vyhodnocení na obrazovce probíhá v reálném čase a řez zemí je tak vidět na obrazovce už za jízdy georadarem po povrchu. Trasování případného vedení je velmi rychlé, asi 1km za hodinu včetně vyznačení vedení na povrchu. Předpokladem je rovný povrch - georadar se pohybuje několik cm nad zemí na kolečkách.

Složitější situace (velké množství různých vedení na jednom místě nebo archeologický průzkum) se řeší pravidelnou sítí profilů. Vyhodnocuje se pak celá plocha v různých hloubkách (pohled shora), inženýrské sítě se pak projeví jako přímky, výkopy a archeologické objekty se též výrazně odliší od přírodních vrstev.

Georadar EASY LOCATOR se často používá ke kontrole podkladů vozovek, ve kterých dokáže najít dutiny, propady nebo rozvolněný podklad, odhalí nekvalitně provedené opravy vozovek, nebo naopak dokáže zjistit rozsah poškození vozovky tak, aby ji bylo možno kvalitně opravit. Je schopen rozlišit povrchová narušení i propady, které mají původ třeba 1m pod vozovkou, tj. prasklá potrubí a vznikající dutiny, nekvalitně provedené zasypání výkopů apod. Nedokáže přesně měřit jednotlivé tloušťky asfaltových vrstev, na to jsou používány georadary s mnohem vyšší frekvencí a s dosahem jen několik decimetrů.

 

Georadar Mala Geoscience