Vyhledávání kovů

 .. na stránce se pracuje...

Železo a ostatní magnetické kovy

Vyhledávají se většinou magnetometrem. Používáme přístroj FEREX 4.034. Je to přístroj, který měří intenzitu magnetického pole Země většinou na nějaké ploše. Zemské magnetické pole vychází ze země v podobě siločar, v  kolmém směru k povrchu a je rovnoměrně rozprostřeno. Pokud je v zemi nějaký feromagnetický předmět (železo, nikl..), pole nad předmětem zvýší svoji hustotu na úkor okolního prostředí. Hustota magnetického pole se převede do barev. Magnetické anomálie se pomocí programů zpracovávají a z naměřených hodnot lze orientačně určit objem, hloubku a u podélných objektů i jejich směr a sklon. Zde je změřená plocha 9 x 19 m, pod ní je tabulka s identifikací tří nalezených kovových objektů. Ten třetí je 1,82 m pod zemí, objem 33,5 litru.

 Hloubkový dosah je závislý na velikosti předmětu a vlastnostech okolního prostředí. Nelze například hledat kovy v prostoru kolejí nebo v budovách ze železobetonu V magneticky nezamořeném prostředí jsou hloubkové dosahy přibližně tyto: železná koule o průměru 10 cm - do 1 m, dělostřelecký náboj do hloubky 1,5 m, malé letecké bomby do 2,5 m, velké bomby do hloubky 5-6 m. Kromě munice lze vyhledat i železobetonové stavby pod zemí, železná potrubí, v navážkách se hledají např. železobetonové panely, které tam nepatří, v polích se hledají často bloky, které sloužily jako kotvy pro napínací lana na chmelnicích. U některých staveb zůstaly v zemi kovové štětovnice proti vodě a dnes se již neví, kde jsou, hledají se i kohouty na plastových potrubích, zasypané kanály, zakryté studny atd.. Výhodou magnetometru je, že dokáže najít hlouběji uložení objekty i pod horními vrstvami, které mohou obsahovat větší množství malých kovů.

Magnetometr má sondy na měření magnetického pole ve svislé tyči umístěné vpředu. Tato sonda je odnímatelná a na prodlužovacím kabelu ji lze spouštět do vrtů (až 100 m). Tím se hloubkový dosah značně zvyšuje a opět je k dospozici sw, který z měření v několika vrtech umí určit velikost,  hloubku a umístění nějakého železného objektu mezi vrty. Lze měřit i pod vodou a nebo zjistit zda ve studni nemáte nějaké naházené železo.

Nemagnetické kovy.

Hledají se pomocí detektorů kovů. Je jich celá řada a pracují s různými systémy vyhodnocení. Používáme detektor kovů LORENZ Z1. Pracuje na pulzním principu. Velmi zjednodušeně - hledací cívka vyšle do země silný elektromagnetický pulz. Pokud elektromagnetické pole projde nějakým kovem, vzniknou v něm vířivé proudy, které v kovu chvíli doznívají a kov znovu vyzařuje elektromagnetické vlny. Cívka se ale okamžitě po vyslání pulzu přepne na příjem a "poslouchá" jestli v okolí něco nevyzařuje. Podle intenzity, průběhu a času doznívání signálu pak vyhodnocovací program, určuje přibližnou velikost a typ kovu podle jeho vodivosti. Zejména u menších kovů je toto určení velmi přesné. Cívky jsou různé velikosti, podle toho  do jaké hloubky chceme hledat. Průměry cívek jsou  26-35-45 cm pro hledání malých kovů od mincí asi až po velikost plechovky do hloubky 60-100 cm. Větší předměty se hledají rámovými anténami 1 x 1, 1,5 x 1,5, 2 x 2 a 3 x 3 m. Maximální dosah na velké předměty je pro antény 3 x 3 m až 14 m. Tabulka dosahů na stránkách výrobce.

Detektorem se nechá hledat ručně podle sluchu nebo se hledaný prostor systematicky prohledá celý se záznamem dat. Tento záznam se používá zejména pro velké rámové antény. Vyhodnocovací program určí pozici podle síly signálu a typ nalezeného kovu podle vodivosti. Součástí dat je poloha podle GPS.

Výsledek měření vypadá takto:

Vlevo je pole s naměřenými signály o rozloze 37 x 25 m.

Uprostřed je výsledek určení kovů podle vodivosti, modrá barva folie, zelená železo, červená je vysoká vodivost (hliník, stříbro..)  Vpravo jsou grafy průběhů signálů na zvolených stopách, kde byly nalezeny identifikovatelné objekty. Podle náběhu a šířky signálu se nechá usoudit na hloubku a velikost objektu. Může zde pomoci i měření georadarem pro přesnější určení pozice i hloubky, místo a typ kovu již známe.

 

Kontaktujte nás na telefonu 603 261 914 nebo nám napište.