Georadar ROTEG

  dosud nejvýkonnější georadar s pulzem 5-20 kV.

Pulzy jsou velmi krátké, jen několik nanosekund, takže střední výkon vysílače je pouhý 1W. I s pulzem 5 kV se dosahuje několikanásobně větších hloubek než mají běžné georadary. ROTEG lze použít i v horninách s vysokým útlumem vlny a všude tam,  kde jiné georadary mají dosah jen několik dm nebo pár metrů a tam, kde je třeba provést měření do velkých hloubek, při zachování vysokého rozlišení. V písku a ve skále může být dosah do několika set až tisíců metrů. Přijímač ROTEGu zaznamenává frekvence 10kHz - 1GHz. Širokopásmové antény umožňují filtrovat z měřeného spektra frekvence v poměru až 1:200. Lze se tak úzkým výběrem frekvencí zaměřovat anomálie s určitými rozměry, na nízkých frekvencích jsou patrné i velmi malé změny permitivity (hledání vody), vyšší frekvence zobrazí strukturu menších anomálií. Součástí měřených dat je poloha GPS a měření topografie pomocí barometrického tlaku.

Georadar dokáže určit rozhraní mezi jednotlivými materiály v podloží. Najde kovy, dutiny i šachty, je velmi citlivý na obsah vody v horninách. Měření je porovnávací, neměříme žádné absolutní hodnoty mimo čas odrazu. Jde zde o vykreslení průběhu rozhraní mezi různými materiály a hledání jakýchkoliv nehomogenit, trhlin, zlomů, dutin.... Použití je velmi široké od archeologie až po geologii a hydrogeologii do hloubek až stovek metrů a více.

Mechanická konstrukce georadaru umožňuje provádět měření po asfaltu, betonu, písku, ve vysoké trávě, v kamenných polích, po holé skále i po vodní hladině. Silnice a dálnice je možno teoreticky měřit při rychlostech do 130 km/hod (pokud na to schválí vozík). Rychlost měření 800 záznamů vlny za vteřinu umožňuje měřit při 100 km/hod body po 3,5 cm!

Výběr frekvence antén a tím i rozlišení a hloubkový dosah  se volí vždy s ohledem na hledaný objekt. Vhodný výběr antén souvisí i s ekonomikou průzkumu. Lze provést velmi rychlý orientační průzkum podle GPS o délkách profilů několika kilometrů i podrobné mapování nalezených anomálií s pomocí měřícího pásma.

Měřící souprava obsahuje přijímač, vysílače pulzů, tablet pro zobrazení naměřených dat a několik typů antén s různou centrální frekvencí. Při měření je možné v reálném čase sledovat strukturu podloží na monitoru. Program Spirio ovládá bezdrátově nastavení georadaru a pro zobrazení může použít několik základních filtrů. Naměřená data se pak podrobněji zpracovávají v programu Spirio nebo Reflex, je možné je exportovat i do jiných programů. Ukázky radarogramů vidíte zde v pravém sloupci, další měření najdete v příkladech měření.

Spirio je námi vyvinutý program, určený pro ROTEG. Je jedinečný v tom, že spojuje do jednoho programu frekvenční a obrazové filtry. Využívá současně všech procesorů počítače, filtrovaná data lze sledovat již za pohybu georadaru na monitoru. Při měření lze k profilu ukládat fotografie, psané i hlasové poznámky, samozřejmostí jsou data GPS a automatické měření topografie měřeného profilu.

Georadarový přijímač a sada vysílačů s různým výkonem.

               

Pohled na monitor při měření.

Obrazovka monitoru při měření.

Sestavy pro různě dlouhé antény.

    

Výstupem měření může být:

  • vyznačení anomálií v terénu

  • kompletní zpráva s nákresy a popisem radarogramů

  • kompletní zpráva s odbornou garancí a posudkem geofyzika a geologa, případné vrty, karotáže .. dle požadavků

Zpracování dat dat může být ve 2D, 3D nebo i ve formě videa, jako je ukázka dole. Export dat do GIS....

Radarogram - archeologický objekt - hrobPlocha ve zvolené hloubce ve 3D

Pohled shora na umístění profilů v terénuPohled zdola

   

Měření na vodě a za autem - video.

Měření v terénu, fotogalerie.

Vyhledávání starých štol v uhelném dole u Mostu

Měření do 200m, délka profilu 500m, antény 25MHz, České Středohoří.

Měření štol v Krušných Horách   Měření na sněhu, štoly v Krušných Horách

 

Chebská pánev, antény 25MHz, hloubkové měření pro ČSAV

 

 

Vyhledávání štol staré grafitky, Šumava

Skalní sráz v Jihlavě, měření pro založení stavby.

 

 

Měření před založením stavby haly, Humpolec.

Průběh štoly, hloubka 10-15m, délka profilu 60m, Šumava, žula.

 

Praha Motol, vyhledávání starých sklepů.

 

 

 

Měření dutin po likvidaci staré haly v Pardubicích.

Zámek Dobříš.

 

Měření hal v ČKD před montáží těžkých strojů.

Měření v pískovcích, Česká Lípa.

Stará hornická díla v Mikulově, Krušné Hory.

 

Staré sklepy, Zahrádky u Č. Lípy.

Hledání sklepů a štol na zámku v Zahrádkách.

Vinné sklepy v Konicích, Znojmo.