Zasypané studny

    Vyhledání bývalé studny je častým požadavkem zákazníků.  "Děda říkal, že tady někde byla...". Místo většinou je známé jen přibližně. Vzhledem k možnému malému průměru studny ( 0,8-1 m) nezbývá než provést měření v několika rovnoběžných profilech tak, abychom studnu neminuli. Může být blízko pod povrchem nebo schovaná pod větší vrstvou navážky. Pokud se před zahrnutím na ní dala betonová deska, lze místo snadno najít a většinou je také studna ve velmi dobrém stavu. Ale i když je zasypaná, může jí georadar objevit. Pokud jsou použity železobetonové skruže nebo je na studni nějaký kovový rám, lze použít i magnetometr.

    Na obrázku je studna o průměru 1 m, překrytá betonovou deskou a nad ní je asi 1 m navážky. Vlna georadaru se v prázdném prostoru nemá od čeho odrazit a tak tam vznikají střídající se minima a maxima z odražené vlny ze stran v kombinaci s rezonancemi v prázdném prostoru. A tak se nám tento prostor výrazně odliší od okolní horniny.

   Příklad kopané studny v hlínách a jílech. Kraj - střed - kraj studny.

 

ROTEG - zakrytá studna pod 3 m navážkou 2016.

Studna v pískovci.