Sklepy

Vyhledávání starých zasypaných sklepů a různých dutin patří mezi nejčastější požadavky zákazníků. Důvodem někdy bývá zvědavost, zda ten sklep tam opravdu je, když děda tenkrát říkal, že.... Další důvody hledání dutin mohou být čistě praktické. Není dobré postavit nějaký objekt nad dutinou, u které se časem může propadnout strop. Tyto dutiny nebývají příliš hluboko a poměrně snadno se vyhledávají díky klenutým stropům. Tam, kde je nerovný strop ve skále nebo v jílovité půdě je situace o něco horší. Níže je uvedena řada příkladů nalezených dutin. Bohužel málokdy se zákazníci zpětně ozvou a pošlou snímky z nalezeného prostoru.

 

Sklep na hradě Opárno.

Dutiny nalezené u Mariánského Týnce.

Sklep kopaný shora.

 

Dutiny pod starými domy srovnanými se zemí v pohraničí. Vpravo radarogram  z georadaru Mala, klenutý sklep.

Želízy u Mělníka, dutina nalezená při hledání vodovodu. V roce 1830 zde stály nějaké domy. Zleva - kabel na vzdálenosti 2 m - na vzdálenosti 9 m vodovodní vedení v hloubce 3 m - zcela vpravo na 13 m je dutina s několikanásobnými odrazy. Ty vznikají ve vzduchové dutině odrazem mezi rovnou  podlahou a klenutým  stropem.

Dole je jeden odkrytý sklep.

Zajímavá dutina se vstupem uprostřed, který je něčím překryt v hloubce 2,5 m. Pak následuje 2,5 m dlouhá šachta a vlastní sklep má strop v hloubce 5 m. To je zcela neobvyklé a patrně půjde spíše o nějakou skrýš než snadno přístupný sklep. Tento objekt byl nalezen při pátrání po základech domu, který zde stál mezi lety 1830 až 1930. Dosud neodkryto (2017), ale fotky prý budou.

 

Dutina v pískovci u České Lípy u Ramše. Nechcete si tam kopnout do 12m? Prý tam něco budovali za války Němci....