Města a obce

Města a obce si nechávají mapovat ulice georadarem. K čemu je to dobré?

1. Ihned vědí, co je v podloží takto zmapovaných ulic, stačí nahlédnout do dokumentace.

2. Mají přehled o tom, kde vedou důležité  inženýrské sítě s přesností na několik cm.

3. Snadno se odhalí nekvalitní opravy silnic i chodníků,  jsou informováni v předstihu o dalších kritických místech, kde může dojít k propadům.

4. Vědí, kde sklepy a chodby zasahují pod vozovku a pod chodníky. Zde hrozí propady těžké techniky, požárními auty počínaje. Dutiny se v zemi vytvářejí ale i u nekvalitně provedených kanálů a odpadních potrubí, po povodních i po přívalových deštích.

5. Před jakoukoliv opravou mohou informovat stavební firmy o výše uvedených skutečnostech. To pomůže zrychlit a zlevnit prováděné práce.

6. Před zahájením jakékoliv stavební činnosti může být plocha zmapována s upozorněním na výskyt možných archeologických objektů.

7. Zjištění úrovně skalního podloží a průběhu inž. sítí pomůže při správném stanovení ceny za výkopové práce.

 

Přesnost zaměření nalezených objektů v zemi je +-10cm, do radarogramu se při měření v ulicích nechají jednoduše vkládat např. značky hranic jednotlivých domů nebo parcel.

Příklady inž. sítí.

Vzduchová dutina, odpadní potrubí v hloubce 1,5 m. Na hloubce 0,7 m původní povrch silnice. Nahoře vodorovné vrstvy podsypů, pak následují sutě, hlíny a menší kameny, pod hloubku 1,5-2 m rozvětralá skála - hlavně  v levé části obrázku, v pravé části spíš jíly a hrubý  štěrk....

 

    

Odpadní potrubí v hloubce 2 m s výkopem.  Plastové a kovové potrubí.

 

Dutiny, sklepy a chodby.

 

Dutiny pod povrchem. Poslední dva obrázky jsou z georadaru Loza, který se používá pro hlouběji uložené objekty.

Kontrola vozovek je velmi rychlá, asi 1 km/hodinu, s vyznačením na vozovce, se zaměřením profilu, šířka záběru 0,5-2 m.

Na měření se vypracuje zpráva se zaměřením profilů, které se rozdělí asi na 25 m úseky s popisem nalezených objektů.