Vrty na vodu.

Nabízíme komplexní řešení od vyhledání vhodného místa pro vrt na vodu až po kolaudaci.

 

Nabídka činností:

Průzkum georadarem - je nutný především tam, kde jsou složitější geologické podmínky nebo tam, kde se voda vyskytuje v hlubokých vrstvách a nebo v trhlinách. Měření se provádí v přímkových profilech a hloubkový dosah může být až 200 m, záleží to jen na útlumu georadarové vlny v horninách. Z měření georadarem jsou vidět oblasti s povrchovou vodou do menších hloubek asi kolem 30 m a pak jsou oblasti s více kvalitní vodou na větších hloubkách. Georadar nedokáže změřit, kolik vody tam je, ale určí místo, kde je obsah vody nejvyšší a v jaké je hloubce. Vyhnete se tak případným dalším vrtům a také různým trhlinám, které mohou zcela znemožnit vrtání nebo vyvložkování vrtu vlivem nesourodé horniny ve větších hloubkách. Naměžená dat využijí i hydrogeologové pro následný projekt na průzkumný vrt. Příklady měření vrstev s vodou najde na této stránce.

Cena za průzkum georadarem je 12.000,-Kč bez DPH. V ceně jsou profily do celkové délky 500 m, vypracování zprávy a doprava do 100 km od Mělníka.

Z této ceny vám vrátíme 7.000,-Kč, pokud si od nás necháte realizovat vrt na základě tohoto měření.

 

Realizace vrtu.

Po zjištění místa s vodou je potřeba zařídit vypracování hydrogeologického posudku k získání povolení pro průzkumný vrt, provést vrt a zajistit podklady pro vodoprávní řízení pro povolení studny.

Používáme tyto technologie:

1. Rotačně přítlakově s vodním výplachem.

2. Rotačně příklepově s kompresorem pro výplach vzduchem.

 

Vrt se poté musí vystrojit, pažením a obsypem štěrkem,

Dále možné u nás objednat dodání čerpadla, rozvodů vody, hladinové hlídání, elektro rozvody, filtry atd.) a zajistit kolaudaci vodního díla.

 

Ceník:

Zdarma zprostředkujeme kontakt na naše hydrogeology.

Zajištění povolení průzkumného vrtu............................…….....…….7.000 

Zajištění povolení vrtané/kopané studny…...................................…8.000 Kč

Vrtné práce v soudržných a tvrdých horninách, vrt o průměru 185 mm, vyvložkování vrtu výstrojí z trubek  PVC-U 125/5,5mm……….…..2.000 Kč/m

Vrtné práce v měkkých a nesoudržných horninách, vrt o průměru 170-220 mm, vyvložkování vrtu výstrojí z trubek  PVC-U 125/5,5mm až 160/7,7 mm……….…..2.000 Kč/m

Kopaná studna včetně betonových skruží o průměru 1 m…….……9 - 15.000 Kč/m

 

Zastupování při  kolaudaci …………………….............................…..2.000 

 

Cena za dopravu se počítá podle typu prací a použité techniky.

Vrtání s kompresorem nebo s vodním výplachem  25,-Kč/km, výchozí místo Mělník.

Kopaná studna je většinou práce na několik dní, cenu spočítáme podle typu a hloubky kopané studny.

 

Ceny jsou bez DPH.

 

Kontaktní údaje.

 Průzkum georadarem. ing. Rudolf Tengler, tel. 603 261 914, mail: rtg@rtg-tengler.cz

 Vrty, cenové nabídky a administrativa, Pavel Hronek, tel.777 201 965, mail: xxxbulhar@seznam.cz