Vrty na vodu.

Nabízíme komplexní řešení od vyhledání vhodného místa pro vrt pomocí georadaru až po kolaudaci.

 

Nabídka činností:

Průzkum georadarem - je nutný především tam, kde jsou složitější geologické podmínky nebo tam, kde se voda vyskytuje v hlubokých vrstvách a nebo v trhlinách. Měření se provádí v přímkových profilech a hloubkový dosah může být až 200 m, záleží to jen na útlumu georadarové vlny v horninách. Z měření georadarem jsou vidět oblasti s povrchovou vodou do menších hloubek asi kolem 30 m a pak jsou oblasti s více kvalitní vodou na větších hloubkách. Georadar nedokáže změřit, kolik vody tam je, ale určí místo, kde je obsah vody nejvyšší a v jaké je hloubce. Vyhnete se tak případným dalším vrtům a také různým trhlinám, které mohou zcela znemožnit vrtání nebo vyvložkování vrtu vlivem nesourodé horniny ve větších hloubkách. Naměžená dat využijí i hydrogeologové pro následný projekt na průzkumný vrt. Příklady měření vrstev s vodou najde na této stránce.

Cena za průzkum georadarem je 12.000,-Kč bez DPH. V ceně jsou profily do celkové délky 500 m, vypracování zprávy a doprava do 100 km od Mělníka.

Z této ceny vám vrátíme 7.000,-Kč, pokud si od nás necháte realizovat vrt na základě tohoto měření.

Realizace vrtu.

Po zjištění místa s vodou je potřeba zařídit vypracování hydrogeologického posudku k získání povolení pro průzkumný vrt, provést vrt a zajistit podklady pro vodoprávní řízení pro povolení studny.

Používáme tyto technologie:

1. Rotačně přítlakově s vodním výplachem.

2. Rotačně příklepově s kompresorem pro výplach vzduchem.

 

Vrt se poté musí vystrojit pažením a obsypem štěrkem,

Dále možné u nás objednat dodání čerpadla, rozvodů vody, hladinové hlídání, elektro rozvody, filtry atd. a zajistit kolaudaci vodního díla.

Šířka vrtačky je 1 m. Pohyb po gumových pásech.

 

Ceník:

Zdarma zprostředkujeme kontakt na naše hydrogeology.

Zajištění povolení průzkumného vrtu............................…….....…….7.000 

Zajištění povolení vrtané/kopané studny…...................................…8.000 Kč

Vrtné práce v soudržných a tvrdých horninách, vrt o průměru 185 mm, vyvložkování vrtu výstrojí z trubek  PVC-U 125/5,5mm……….…..2.000 Kč/m

Vrtné práce v měkkých a nesoudržných horninách, vrt o průměru 170-220 mm, vyvložkování vrtu výstrojí z trubek  PVC-U 125/5,5mm až 160/7,7 mm……….…..2.000 Kč/m

Kopaná studna včetně betonových skruží o průměru 1 m…….……9 - 15.000 Kč/m

 

Zastupování při  kolaudaci …………………….............................…..2.000 

 

Cena za dopravu se počítá podle typu prací a použité techniky.

Vrtání s kompresorem nebo s vodním výplachem  25,-Kč/km, výchozí místo Mělník.

Kopaná studna je většinou práce na několik dní, cenu spočítáme podle typu a hloubky kopané studny.

 

Ceny jsou bez DPH.

Kontrola vrtů kamerou.

Provedeme kontrolu stávajících vrtů a zjistíme stav pažení, míru znečištění a množství usazenin na dně vrtu. Barevná natáčecí kamera pořídí záznam se zobrazením hloubky.

Lze kontrolovat vrty do hloubky 150 m. Průměr kamery je 40 mm nebo 75 mm.

Kontaktní údaje.

 Průzkum georadarem. ing. Rudolf Tengler, tel. 603 261 914, mail: rtg@rtg-tengler.cz

 Vrty, cenové nabídky a administrativa, Pavel Hronek, tel.777 201 965, mail: xxxbulhar@seznam.cz