Slovinsko Škocjan

Škocjanske jame ve Slovinsku jižně od Lublaně jsou unikátním příkladem propadající se řeky Reka do podzemí. Řeka v podzemí vytvořila dlouhou dutinu v délce několika kilometrů, která byla objevena asi před 100 lety. Konec dutiny končí 146 m vysokou Martelovou dvoranou. Velký přítok vody nekoresponduje s minimálním odtokem z Martelovy dvorany. Kam se voda ztrácí a kde by mohla vytvořit další dutiny bylo předmětem našeho měření georadarem ROTEG. Spolu s geofyzikem a speleologem Pavlem Kalendou jsme v koncem července 2016 změřili po přístupných cestách několik kilometrů profilů po povrchu. Měřilo se severně a severozápadně od Martelovy dvorany. Výsledkem byly až stovky metrů dlouhé odrazy od dutin v hloubkách 50 až 180 m. Zdá se, že právě tímto směrem pokračují další dosud neobjevené prostory.

Trajektorie profilů podle GPS modrými body.

Výsledky měření jsme prezentovali na setkání Speleofóra v dubnu 2017. 

Více obrázků najdete v prezentaci pro Speleofórum.

 

Literatura:

Pavel Kalenda, Rudolf Tengler, Stanka Šebela (2018): Kam směřují horní patra Škocjanských jam z Martelovy dvorany? Speleofórum2018. Vol. 37, 72-75.

https://www.researchgate.net/publication/325194895_Kam_smeruji_horni_patra_Skocjanskych_jam_z_Martelovy_dvorany_What_is_the_trend_of_the_upper_levels_of_the_Skocjanske_jame_caves_from_the_Martelova_Dvorana_Chamber/stats

 

2019 -Některé z naměřených velkých dutin byly objeveny v lednu 2019 slovinskými jeskyňáři.