Zámek, severní Čechy

    Který hrad nebo zámek nemá dle pověstí tajnou únikovou chodbu? Snad každý, ale faktem zůstává, že ani na jediném hradě v Čechách nebyla taková chodba objevena kromě asi 2 sporných případů. U tohoto zámku bylo majiteli divné, že je podsklepena pouze polovina zámku a druhá ne, ačkoliv celý zámek je postavem na pískovci a podmínky pro budování sklepů jsou tam velmi dobré. I pověsti se zmiňovaly o sklepeních v místech, kde nyní nic není. Původní majitel odešel v r. 1945 a od té doby sklepy zkrátka nejsou.
    Měření odporovou metodou i georadarem Loza během krátké chvíle odhalilo krásně klenuté sklepy v těsném sousedství zámku. Jeden vzdálenější malý sklep byl již odkryt a vyklizen. Vchod do nově nalezených sklepů se zatím nepodařilo najít, je patrně ukryt pod nějakou železobetonovou podlahou místností zámku.

Rovné odrazy na hloubce 3 m jsou od stropů sklepů. V hloubce 9 m je další dutina. Měřeno georadarem Loza a zpracováno programem Krot.

Rovné rozhraní s rezonancemi na hloubce 7 m, to může být také dutina.

Šikmé odrazy bývají od kolmých stěn, které nejsou "shora" vidět. Objekt 1x1 m, co to může být?

Na vzdálenosti 9 m jsou odrazy typické pro krátkou šachtu se vzduchem.

Opět odrazy od nějakých dutin ve dvou různých hloubkách 7 a 10 m.

Zde jsou další dutiny 2 m pod povrchem a v hloubce 7 m a 10 m zcela vpravo.

Toto je dlouhá svislá dutina se vzduchem, nahoře zakrytá, je to několik průjezdů nad stejným místem. Zpracováno programem Reflex, přidáno k článku v r. 2018.

Dutina nebo chodba v hloubce 6 m (120 ns vlevo).

Několik průjezdů georadarem nad nalezenou dutinou s rovným stropem, zřejmě sklep.

Následným zpracováním původních dat v roce 2020 programem Spirio se podařilo objevit ještě jednu zasypanou šachtu. Nahoře je patrný zákryt na hloubce kolem 40 cm, pak bude asi ještě jeden na hloubce 2 m. Zcela dole je množství rezonančních odrazů, patrně dutiny na které šachta navazuje. Další dutiny ve stejné hloubce jsou i zcela vpravo dole, to je ale o 30 m dále.