Vysoká

Vysoká je kopec nedaleko Havlíčkova Brodu. Na polích se zde nechají najít krystaly řady kovů, je to polymetalické naleziště. Do podloží v hloubce několika stovek metrů sem v dávných dobách pronikla horká magmatická hornina, která horniny nad sebou "vyvařila". Kovy do trhlin v nadloží přinesly horké roztoky pod vysokým tlakem. Při poklesu teploty pak kovy vykrystalizovaly, eroze pak odnesla část horních vrstev a žíly se tak ocitly blíže povrchu.

Měřili jsme zde s prototypem nového vysílače, který nepoužívá k přenosu pulzů anténu. Byl to první test někdy na jaře 2021 a po ujetí asi 50 m záznam začal vynechávat. Propálili jsme izolační podložky pod vysílačem. Naměřili jsme ale tento zajímavý radarogram, na kterém bylo zachyceno patrně rozhraní dvou hornin nebo nějaká hluboká trhlina.

Jeden černobílý radarogram vpravo se záznamem vlny.

 

A stejný radarogram s barevnou stupnicí, je tam vidět více podrobností.

Na stejné místo jsme se vrátili ještě v listopadu 2021 a změřili jsme delší profily, tentokrát už s vysílačem ve finálním provedení. Jsou zde použity izolinie v inverzních barvách. Pohled do 200 m, trhlina mezi 12-18 m tam stále je.