Vimperk hrad.

Průzkum se prováděl na plochách zahrad v předhradí. Cílem průzkumu bylo nalézt základy zdí, kanalizací, různé výkopy a pod. Měření se provádělo georadarem Mala s anténami 500 MHz. Plochy se měřily serií paralelních profilů. Vyhodnocení celých ploch se zobrazovalo při pohledu "shora", aby lépe vynikly souvislosti mezi anomáliemi, naměřenými v jednotlivých profilech. Objem naměřených dat je asi 1GB. Změřeno bylo celkem  369 profilů.

Měřené plochy žlutě.

 

Asi kanalizace.

Základy zdi?

Plocha shora s modrou anomálií uprostřed.

Kompletní zprávu vlastní Národní památkový ústav.