Vedení pod vodou.

Pod hladinou řek se ukrývá velké množství různých vedení. Telekomunikační i elektrické kabely, plynová a různá další potrubí. Protože se řeky zanáší naplaveninami, musí se občas vybagrovat. Jak hluboko jsou vedení pod nánosy písku a bahna je možno změřit georadarem. Nejde je zaměřit přístroji pracujícími na využití ultrazvuku, ty zjistí pouze reliéf dna. Měření georadarem ROTEG jsme prováděli na Vltavě v okolí Prahy. Odrazy od kovových vedení jsou zde většinou ve tvaru hyperbol a lze tak z tvaru této křivky snadno stanovit hloubku vedení pod hladinou.

Zde jsou tři vedení vedle sebe.

Opět několik vedení vedle sebe.

V ohybech řeky, kde se mění rychlost proudu, se objevují usazeniny nevíce. Kolik jich je a v jakém rozsahu lze také georadarem zaměřit.

Zde je znázorněna vrstva bahna.

Reliéf dna je místy velmi podivný.

Při měření se ROTEG vloží do člunu bez kovového dna.

Spustí se měření podle času, třeba každé 2 ms a pro orientační měření můžeme jet po vodě rychlostí asi tak 20 km / hod.

Pro podobnější měření pak zvolníme na  1-2 m / vteřinu.

Místo nalezení vedení pak určíme podle dat z GPS nebo je vyznačíme na břehu.