Trhliny, pukliny a zlomy.

Při měřeních georadarem ROTEG často narazíme v podloží na trhliny, různé pukliny a vyjímečně i na geologické zlomy a nebo  jiné zajímavé anomálie. Vybral jsem několik z nich, které si zde můžete prohlédnout. Snažil jsem se i trochu popsat geologickou situaci, co by to tak asi mohlo být, podle dostupných informací z geologické mapy nebo okolního prostředí. Georadar nerozpozná typ horniny, usuzovat můžeme jen na změnu permitivity nebo vodivosti, tyto hodnoty značně ovlivňuje obsah vody v hornině. Svislé trhliny jsou zřetelné pouze, když jsou asi více než 1 m široké. Od svislého rozhraní se vlna neodrazí, vidět můžeme jen výplň, pokud je z jiného materiálu.

Trhlina ve vápencích na vzdálenosti kolem 26 m. Červeno oranžové oblasti nahoře do hloubky asi 8 m mohou být písky nebo štěrky, světle modrá oblast jsou patrně jíliovce a slínovce s vyšším obsahem vody. Hnědá oblast dole je asi vápencová hornina s nižším obsahem vody. Bude asi pevnější než horniny nad ní, proto je v ní ta trhlina ostřeji vidět. Dvě malé, žluté, svislé oblasti budou také výplněm trhliny, jdoucí nahoru. Místo měření je u Litoměřic, východně od dolu Richard 1. Těžil se zde poblíž písek a štěrk do betonu pro výztuhy v lomu Richard 1.

Zde dole jsem měřil propad na povrchu do hloubky 2m. Je označen černým kolečkem na vzdálenosti 39 m. Není to propad do nějaké chodby, pod propadem je puklina, kterou můžeme vidět až do hloubky kolem 50 m. V horní části ve světle modré barvě jsou slínovce a jílivce, pod nimi ve žluté až červené barvě vápence.

Na jižním okraji Radobýlu u Litoměřic nedaleko nového mostu je tato velká trhlina.

Patrně dutiny s vodou jsou na radarogramu poblíž obce Lhotky na Kouřimsku, nedaleko vede geologický zlom.

Severní okraj vrchu Bídnice u Litoměřic. Co je ten kulovitý útvar netuším.

I v malých hloubkách lze najít zajímavé struktury, Litoměřicko. V kulovitém útvaru je nízká permitivita, mohou tam být dutiny nebo tam mohly proběhnout nějaké chemické změny vlivem pronikání vody.

Trhlina v písčitých sedimentech a její výplně.

Trhliny na břehu Kamencového jezera v Chomutově. V hloubce 18-60 m jsou jíly, pod nimi jsou pískovce

Šikmá výplň v trhlině slínovců a jílovců v hloubce 50 - 130 m. Knobložka.

Trhlina s řadou dutin na vzdálenosti 155 m. Vlevo na hloubce kolem 90 m je modrá oblast s vodou.

Šikmý odraz do hloubky 340 m. Blansko, okolí lomu Malá dohoda, anténa 12 MHz, filtrováno do 500 kHz, grad. filtr.