Štola na Šumavě.

Měřeno georadarem Loza.

Na radarogramu je měření z prostoru Kašperských Hor. Mohlo by se jednat o starou štolu. Měření bylo provedeno i odporovou metodou a ve stejném místě byla zjištěna malá oblast s vysokým odporem. Radarové měření tento předpoklad podpořilo a objekt na tomto místě má všechny atributy, které můžeme u štoly zjistit. Na radarogramu je pod objektem vidět řada částečných odrazů (paprsek se několikrát odráží mezi dnem a stropem) a nišší vrstvy jsou deformovány směrem nahoru vlivem zvýšené rychlosti šíření radarové vlny ve vzduchu). Předpokládaná štola je na vstupu zasypána, téměř kolmá skála nad ní neumožňuje provést další měření.

 

Na dolním obrázku je výsledek měření odporovou metodou.

Měření bylo provedeno georadarem Loza na frekvenci 200MHZ s krokem měření 10cm.