Štola v rule, hloubka 45 m.

Je kousek od Františkova u Horské Kvildy. V nepřístupném strmém lesním terénu jsme ji mohli zaměřit jen dlouhým profilem po lesní cestě, ta byla ale hodně vysoko nad předpokládaným místem. Použili jsme 6 m antény, které byly někdy jen 1 m od sebe. Hrozilo to poškozením přijímače, protože velmi silné pulzy z vysílací antény mohly přetížit vstupní obvody. Příjímač ale vydržel a měření se povedlo i přes zkreslený signál v prvních několika metrech od povrchu. Štola je v hloubce 45 m a je vykreslena jako modrý čtverec. Ty kontrastní odrazy v horní části jsou způsobeny odstřely při hloubení štoly. Kamenný strop je porušen a trhlinami sem proniká více vody. Pamětníci, kteří štolu navštívili krátce po válce, si odsud odnášeli měřící přístroje, akumulátory a pod.,  v odbočce štoly je část podzemní továrny, štola pokračuje směrem do Německa na Finsterau a "Král Šumavy" prý touto štolou převedl desítky lidí na západ. U Finsterau je štola nyní 4 x odstřelena. Poblíž vstupu do štoly se na naší straně odehrála přestřelka s pohraničníky. Kilián byl zraněn, ale nebyl nikdy dopaden, patrně unikl touto štolou. Dožil pak v Německu.

Zde je ještě pozdější zpracování stejných dat v programu Spirio. Štola je ta modrá oblast uprostřed, pod ní jsou rezonance vlny ve štole, nechá se odměřit i přibližný průřez 1,5 x 2 m.