Pytlíková jeskyně

Měření u Pytlíkové jeskyně se dělalo pro nalezení pokračování nedaleké menší jeskyně, která je vzdálena pouze několik desítek metrů. Měřením v širším okolí se ověřovalo, jestli v blízkosti nejsou další podobné dutiny. Dlouhý profil podél skalního srázu nad vchodem do jeskyně a zpět je znázorněn zde.

Radarogram obsahuje na 50 m odraz od Pytlíkové jeskyně v hloubce kolem 21 m a na zpáteční cestě je tato jeskyně na 250 m v hloubce 17 m.  Na 370m je silný odraz, ale je to v místě otáčení, takže odraz je natažený a je možné, že jsme se jen nějaké dutiny dotkli. Na vzdálenosti 300 m je v hloubce 23 m ostrý, méně výrazný odraz s řadou rezonančních odrazů, které se promítají do spodní části obrázku. Tato prostora nás nejvíce zajímá, má zřejmě ostrě zakončený strop a téměř kolmou stěnu (šikmé přímkové odrazy), přesto vlna v tomto prostoru rezonuje a zapisuje se jako sloupec odrazů dolů.

Na sousedním paralelním profilu (dole) je tato prostora na vzdálenosti 24 m. Další silný odraz od mnohem větší dutiny je na vzdálenosti 50 m (to je místo otočení na předchozím profilu).

Serie dalších paralelních profilů směrem na jihozápad odhalila patrně pokračování této dutiny, po mírném uskočení, téměř ve shodném směru.

Řešením by jistě bylo měření po stěnách na konci jeskyně a nelezení nejkratšího průkopu do dalších dutin, ale po zkušenosti z minulého dne v jeskyni Lopač, jsem to členům Topasu raději nenabízel.

Prostora v hloubce kolem 40 m se se vzdáleností rozšiřuje, je ale asi o 15-20 m níže než přístupná část. Chtělo by to více naměřených profilů v různých směrech na zmapování tohoto přechodu. Nebyl ale čas, museli jsme ten den ještě stihnout měření na jižní straně Suchdola.

Jsem rád, že jsem skupině Topas pomohl určit směr dalšího pátrání pod zemí a děkuji za zaslané fotografie I. Audymu  z míst Pytlíkové jeskyně, nad kterými procházely měřené profily.

Pytlíková jeskyně v hloubce 21 m.

Pytlíková jeskyně v hloubce 17 m