Protiletecký kryt.

Tento kryt byl vybudován za druhé světové války jako týlové zabezpečení pro polní letiště. Vchod je v hlubokém Šáreckém údolí, vybudován je v pískovci, dnes je uzamčený, rozměr chodby je asi 2,2 x 2.4 m, délka asi 100 m. Měření bylo provedeno jen orientačně pro ověření hloubkového dosahu georadaru Loza, krok měření 0,5 m by chtěl změnšit, bylo by tam pak vidět více podrobností.
Více o tomto podzemí se můžete dovědět na: http://old.speleo.cz/soubory/speleo/sp12/sarka.htm.

Vlevo obrázek z roku 2010, vpravo je stejný obrázek nahraný do programu Spirio a znovu zpracovaný frekvenčními filtry (původní data se nedochovala).

Měření bylo provedeno georadarem Loza na frekvenci 50 MHz s krokem měření 50 cm, s iontovými anténami.