Použití georadarů

Vyhledávání vody v podloží

 •     vyhledávání nepropustných vrstev
 •     hledání trhlin v horninách do hloubek desítek až stovek metrů
 •     mapování trhlin a zlomů s výskytem vody
 •     hledání zdrojů vody pro obce

Průzkum před zahájením stavební činnosti

 •     lokalizace dutin, zasypaných sklepů
 •     lokalizace starších základů budov
 •     vyhledávání inženýrských sítí a starších výkopů
 •     zjištění úrovní jednotlivých vrstev půdy
 •     zjištění úrovně skalního podloží
 •     zjištění geologických zlomů
 •     trasy vedení pod řekami
 •     vytyčení bezpečných tras pro horizontální vrtání a protlaky
 •     zjištění neznámých objektů v trase protlaků


Vyhledávání inženýrských sítí

 •     plastové plynové potrubí
 •     kovové, plastové vodovodní a odpadní potrubí
 •     keramické a betonové odpadní kanály
 •     telekomunikační optické kabely
 •     ostatní kovové potrubí a kabely všech typů


Kontrola a průzkum podzemních a podvodních objektů

 •     betonové objekty - rozložení kovových armatur
 •     stav podloží pod silnicemi - dutiny, tloušťky podsypů
 •     měření sesuvů vozovek a jejich krajnic
 •     zasypané černé skládky a trativody
 •     ztracené barely s nebezpečnými chemikáliemi
 •     ukryté objekty, kriminalistický průzkum
 •     vyhledávání staré munice
 •     mapování objektů pro archeologii
 •     zjištění hloubek a množství nánosů v řekách
 •     měření míry zabahnění v rybnících
 •     vyhledávání potopených objektů

Vyhledání zakopaného demižónu se slivovicí je spíše raritou, nicméně i pro takový úkol je georadar asi jediná vhodná metoda, krumpáčem to nejde smiley.