Plošný průzkum GPR

Georadarem lze provést velmi rychlý plošný průzkum se zaměřením na archeologické objekty. Volí se většinou georadar Easy Locator, má lepší rozlišení a jeho hloubkový dosah je v písčitých půdách dostatečný. Archeologické objekty staré několik tisíc let většinou tvoří anomálie v rostlém původním terénu a jsou na radarogramech snadno zjistitelné.  Středověké objekty mohou již být ve vrstvách suti a navážek a pak to není již tak jednoduché. Zde je několik radarogramů z míst, kde nedaleko probíhal záchranný archeologický průzkum a kde se našlo množství objektů od neolitu až po dobu bronzovou. Zvolil jsem si čtverec 13x13 m a projel jsem georadarem 27 profilů v rozestupech po 0,5 m. Vše trvalo 20 minut.

Snímek s velmi málo narušenými vrstvami.

Horní vodorovné vrstvy jsou písčité hlíny, které asi ve 20cm přechází ve tvrdší písčitojílovité podloží. V hloubce kolem 80 cm je již zvětralá vápencová hornina (opuka). Rozhranní hlín a skály je na radarogramu zachyceno téměř souvislou červenou linií na hloubce kolem 80 cm.

Na dalších snímcích je zobrazeno několik objektů, zasahující několik desítek cm do zvětralého podloží, nad nimi jsou patrné svislé posuny sesedajících si vrstev hlín.

Náznak odrazy ve tvaru hyperboly naznačuje, že je to z hlediska velké změny permitivity nebo vodivosti velmi výrazný objekt - jsme georadarem 1,5 m před objektem a již chytáme jeho odraz.

 

Přerušení horizontálních vrstev nebo vsunutí jedné vrstvy mezi dvě ostatní s kolmými stěnami asi nebude přírodní jev.

 

Několikanásobné odrazy jsou známkou rezonance vlny mezi dvěma vodivými plochami. Odrazy vpravo budou patrně od větších kamenů.

 

 

Zde je pohled "shora"  na zkoumanou plochu ve zvolené hloubce 90cm. Zahloubené objekty se poznají podle velmi rychle se měních barev  mezi červenou a modrou, žlutozelená přechodová oblast je zde velmi úzká.

Takovýto průzkum před zahájením stavby vás může velmi rychle upozornit na možné archeologické objekty a ve spolupráci s archeology pak zrychlíte a zlevníte následný průzkum.