Plasy klášter

Nález podzemní zasypané chodby na volné ploše mezi budovami kláštera byl patrně podnětem pro podrobnější plošný průzkum. K měření byla použita jedna z prvních verzí georadaru Roteg s anténami 150 MHz. Plochy se měřily ve dvou kolmých směrech serií paralelních profilů. Na radarogramech bylo nalezeno velké množství anomálií, jejichž podrobné vyhodnocení zabere více času. Byly nalezeny výkopy pro kanalizace, sklepy i podzemní chodby, které spojovaly budovy. Některé byly volné, jiné zaplněné patrně naplavenou hlínou. Radarogramy v celé ploše jsou velmi dobře čitelné.

Měřené plochy.

Síť profilů ve dvou směrech.

Fotodokumentace k jednotlivým profilům.

Velké množství anomálií se při zpracování dat  vynášelo do plochy, aby bylo možno rozhodnout co je jen bodová nehomogenita a co je nějaké vedení nebo chodba.

Velký sklep.

Patrně zavalená chodba.

Dvě nebo tři chodby?

Dvě výrazné dutiny.

Chodba zřejmě budovaná výkopem od povrchu.

Asi kanalizační vedení.

Kompletní zprávu vlastní Národní památkový úřad.