Panenský Týnec

Ano - to je to místo, kde někteří hledači pátrají po ostatcích Anežky Přemyslovny. Moji kolegové ing. Flegr a ing. Štill mne požádali, zda bychom zde mohli vzkoušet novou odporovou metodu. Po  prohlídce vnitřní části nedostavěného chrámu jsme ale zjistili, že terén je tak ušlapán, že bude vhodnější udělat pouze plošný průzkum georadarem a upustit od zatloukání sond do tvrdého, vysušeného povrchu. Použili jsme georadar Mala a hloubku jsme po několika testech nastavili na 3,5 m.  Již od 1 m je tam zcela rovné, neporušené, zřejmě opukové skalní podloží.

Plánek měřených profilů. GPS 50°17'45.899"N, 13°55'0.601"E. Pohled na vnitřní plochu.

        

 

Zde je jeden z příčných profilů s vyznačenými anomáliemi, pod hloubku 1-1,5 m je již jen neporušené skalní podloží.

 

Pohled na měřenou plochu shora.Vpravo snímek obrazovky georadaru při měření.

              

Je zde vidět příchozí cesta a v prostoru mezi 13-20 m by mohlo větší množství kamenů naznačovat snad zbytky nějaké dřívější stavby ( rotunda?).

V blízkosti stavby byly zaznamenány georadarem i zčásti zasypané dutiny, zahrnutý výkop s velmi intenzivním odrazem patrně od nějakého většího kovu apod.

Prozkoumána byla i plocha v okolí nedostavěného chrámu  a zde byl nalezen georadarem v hloubce asi 1 m pod zemí větší objekt o rozloze asi 3x4 m. Zde jsu dva dílčí profily, ze kterých se pak sestavuje celá plocha.

 

Pohled shora na plochu pro hloubku 1 m je dole.

 

Dle historických pramenů na této straně od chrámu  kdysi měla stát hrobka Žirotínů, kteří byli Anežce velmi zavázáni za uskutečněný "zázrak".

Pokud zde nějaká stavba stála, může to být pouze toto místo, ostatní plocha není nijak narušena. Nasvědčuje tomu i rozměr anomálie 3x4 m.

Měření odporovou metodou jsme uskutečnili při západní straně dnešní radnice ( dříve klášter).

 

Výsledky ukazují jedno "podezřelé" místo, kde je zvýšená rezistivita. Dle pamětníků na této ploše byl kdysi sklep, tady to spíše vypadá na sklep jdoucí pod budovu.

Profily jsou od seba dva metry a opakuje se zde pouze vyznačená anomálie, výraznější je blíže k budově..

Ostatní plochu jsme již touto metodou z časových důvodů nedoměřili. Strávili jsme zde jedno příjemné odpoledne. Je to velmi zvláštní místo a určitě stojí za návštěvu....Musel jsem se sem po týdnu vrátit a doměřit ještě jeden profil na ploše kostela. Zrovna ten přes střed "oltářní" plochy. Tento profil jako jediný z 60 profilů se nezapsal do paměti. Když jsem odjížděl, zastavila mne skupinka několika místních mladíků a vyptávali se, co jsem tam dělal. Prý jsem měl štěstí, před rokem to prý někdo měřil a než dojel do Prahy, tak se jim smazaly všechna naměřená data.

Kompletní zprávu s naměřenými výsledky, zaměřením ploch a s vysvětlujícím komentářem k georadarovým snímkům jsme předali Národnímu muzeu, archeologům v Lounech a starostovi obecnímu úřadu v Panenském Týnci.

Na archeologický průzkum v ceně několika desítek tisíc zatím nejsou finanční prostředky, najde se nějaký sponzor?