Neotevřený bunkr z 2. sv. války

Všichni tomu říkají bunkr. Při podrobnějším ohledání jsme ale zjistili, že betonová rozvalina nemá střílny, jen široký vstup. Navíc se již někdo snažil tuto železobetonovou stavbu odstřelit. Uprostřed je kruhový propad asi 0,5m o průměru 150cm, ohraničený železobetonem o tlouštce 0,8m. Tedy žádná malá dírka. Taková větračka by už odolala leckteré bombě. Větrací otvor asi sloužil i jako místo posledního úniku při zasypání vchodu. Skutečný vchod do podzemí se nám v okolí 200m nepodařilo objevit.

Na radarogramu je několik měření v blízkosti větrací šachty. V 8m pod zemí je serie velmi intenzivních opakovaných odrazů. Ty vznikají mezi dvěma rovnými plochami. Čas opakování 18ns odpovídá ve vzduchu 2,7m, to by mohla být výška případné dutiny. Podle našich informací do tohoto bunkru zajela celá kolona německých vozidel, nikdo je nevyložil, řidiči vozidla opustili a vchod byl odstřelen a zamaskován. Větrací šachtu se zřejmě nepodařilo odstřelit, tak byla zasypána. Těsně po válce to mohlo vypadat jako malý bunkr a asi proto unikl pozornosti armády. Dnes propad uprostřed prozrazuje kruhovou šachtu pod objektem. Auta tam stojí asi dodnes. Nejdelší naměřený odraz je dlouhý 14m. Větrací otvor je umístěn v rohu podzemního prostoru.

Bunkr je jedním ze stovek v obranné linii. V některých z nich po válce ruská armáda objevila desítky beden s uměleckými předměty. Některé bunkry nebyly dodnes otevřeny, jsou pod vodou, zaminované nebo zasypané, bez georadaru tak některé nejdou najít. Bunkr není na našem území a jeho otevření si vyžádá řadu povolení a nemalé finanční prostředky. K bunkru je i řada dalších velmi zajímavých informací. Vláda příslušného státu je otevření případných prostor  velmi nakloněna, nicméně finanční prostředky neposkytne. Nevíte o nějakém sponzorovi, který může postrádat nějaký miliónek...? 

Radarogram betonová rozvalina

Fotografie exteriéru betonové rozvaliny

Uveřejněno 25. 7. 2011