Mrazové klíny

Na poli u Jenišovic u Mělníka jsou vidět typické struktury mrazových klínů. Je to vlastně povrch roztrhaný vlivem nízké teploty za doby ledové. V pozdější době byly tyto trhliny zarovnány sprašemi a dešťovými splachy. Na radarogramech jsou dobře patrné tvary a odlišné výplně. Na některých spodních vrcholech ve tvaru obráceného "V" vznikají na ostrých hranách hyperbolické odrazy. Spodní podloží je písčité. Měřeno anténami 300 MHz, čtyřkolkou 8 km/hod, krok měření 3,5 cm.

Podobné úkazy lze najít i v jiných zemích Evropy. Zde dole je stejný typ trhlin, jen s větší hloubkou. Písčitá oblast asi 100 km severně od Belína.

Pohled na monitor při měření (Roteg 2020).