Mohyla

Měřeno georadarem Loza.

Na téměř rovné louce to je taková nenápadná vyvýšenina, je zde možno vidět několik kamenů, ale žádný z nich není větší než 30 cm. To, že převýšení nad rovinou louky je přes 2 m, jsem si uvědomil teprve když jsme natahovali pásmo pro měření a neviděli jsme na sebe. Změřili jsme dva profily, navzájem na sebe kolmé. Uprostřed je větší množství kamenů, které ale nejsou rozsypány do stran.
    Na horním obrázku je mezi 38-40 m v zelené vrstvě červený pruh, někdo zde kopal? Na spodním obrázku je na 23 m a 42m vidět další zahloubení, téměř symetricky ke středu návrší. Vypadalo to celkem nadějně.
    Po několika týdnech proběhlo další měření, celá síť profilů. Z nich je patrné, že kolem kopečku není žádný příkop, který tak velké mohyly někdy mají. Schází zde i charakteristické oddělení vrstev půdy (násyp), není ani patrná pohřební komora. Takže je to jen výchoz skály k povrchu, který je zafoukán hlínou a srovnán do pěkně hladké vyvýšeniny. Uprostřed je rozpukaná skála, ve větší hloubce odrazy mizí, tam je již kompaktní masív.

Směr východ-západ.

Směr sever-jih.

Měření bylo provedeno georadarem Loza na frekvenci 100 MHz, s krokem měření 10 cm.