Mlčechvosty

Pole nedaleko Mlčechvost u Mělníka také zřejmě obsahuje několik desítek archeologických objektů. Některé se podařilo zachytit při pokusném měření georadarem s přijímačem Roteg, taženým čtyřkolkou. Byly použity antény o frekvenci 300 MHz, krok měření 2 cm, rychlost měření 10 km/hod. Pole je na malé písčité vyvýšenině. V radarogramech jsou dobře čitelné písčité vrstvy do hloubky přes 3 m. Porušení vrstev archeologickými objekty je velmi markantní a po krátkém poučení tyto objekty v radarogramech nalezne i naprostý laik.

Modrá bodová trajektorie je linie bodů GPS měřených georadarem.

 

Pohled na delší úseky profilů. Pod rohraním vrstev přibližně v polovině obrázku jsou jen písky.

Detaily anomálií. Většinou jde o různé výkopy nebo zahloubení do spodních vrstev. Horních 40 cm je rozvláčeno orbou.

Objekt o rozměru asi 16 x 16 m. Možná místo pro těžbu hlín na zhotovení keramických výrobků.

Kovové objekty pod povrchem na vzdálenosti 46 m a 62 m.