Hledání minerálů

Žíly, ve kterých se některé minerály nacházejí, vychází často až k povrchu. Minerály v nich obsažené se pak hledají na polích, nejlépe po dešti v oraništi. Mnoho z nich je ale poškozených orbou nebo jsou rozrušeny zmrzlou vodou. Hledat původní žílu výkopem na takovém nalezišti je nákladné a pracné. Georadar ale takové výchozy žil dokáže poměrně jednoduše najít. Kontrast je způsoben odlišným typem materiálu v žíle a v jejím blízkém okolí. V některých silných žílách mohou být dutiny nebo různé výplně a ty se často projevuji odrazy ve tvaru hyperbol. Běžným georadarem to ale většinou nejde, má malý výkon a vrstvami jílů nebo spraší vlna často nepronikne. S použitím vysílače s pulzem 10 kV a přijímačem ROTEG to ale jde.

Skalní podloží zde začíná na hloubce kolem 2 m. Nad touto hloubkou je rozvětralé se spoustou kamenů ve směsi s jílovitou půdou.  Původní výplň žil je dobře patrná již v hloubce 0,7-2 m a směrem dolů většinou zasahuje i do žíly v kompaktní skále. Směrem nahoru je pak žíla více porušená a do 40 cm již zasahují radlice pluhů. Pokud byla v žíle dutina, lze předpokládat, že krystaly měly možnost růst do této dutiny. V malých hloubkách jsou v takových dutinách výplně s pískem, hlínou nebo jílem a jsou pro georadar dobře rozpoznatelné.

Nalezené výplně měly mnohdy tlouštku i přes 50 cm.

 

Zvětralé výchozy v NF spektru.

Unikátní radarogram dosud neodkrytého výchozu žil.

 

 

 

 

Z výchozu 60 cm široké ametystové žíly.

 

 

A tato žíla s velkou dutinou na hloubce 15 m čeká na odkrytí.