Medník Hradištko.

Kopec  a okolí opředené pověstmi o Štěchovickém pokladu. Testovali jsme na něm dosah georadaru ROTEG v horninách podobných břidlici. Na profilu dlouhém 660 m se dokonce objevily velké dutiny v hloubce 40-60 m, podobné odrazy se podařilo naměřit na Moravě , kde jsou ve vápencích jeskyně. Šikmé přímkové odrazy jsou od řady trhlin ve skále, kolmých na směr měření.  Podle síly odrazů se nechá odhadnou dosah na podobné dutiny do hloubky kolem 100 m. Tuto anomálii jsme v roce 2019 navrtali. Z 50 m hloubky na nás vyrazila pod tlakem voda, asi 20 l za vteřinu, tekla celý den dokud jsme vrt neutěsnili. Artézská voda? Hydrogeologiové kroutí hlavami, kde by se to tam vzalo. Je to z nělakých dutin nad úrovní vrtu, plných vody?

 

28.10.2020 - Co to je?

Náš nový filtr na dynamické transverzální singularity na jednom z profilů našel i toto. Je to na 100% vzduchová dutina. Kde se tam bere tunel ve 100 m hloubce? Nebude to ten polský? Že by to vedlo až sem?