Lom Velká Dohoda

V lomu se kdysy těžil vápenec na výrobu vápna. Dnes je zde velmi pěkný areál zaměřený na začínající horolezce včetně lanové dráhy pro dospělé. Na severovýchodním okraji byly kolem roku 1954 pod zemí zmiňovány větší krasové dutiny, které nyní byly znovu objeveny a které prozkoumává jeskyňářská skupina.

Cílem měření bylo najít směr k dalším dutinám a orientačně prozkoumat celé dno lomu, zde se podobné dutiny nevyskytují i v jiných místech. Výsledky měření byly předány a zde se můžete podívat na několik radarogramů, které tyto dutiny zachycují. Měření bylo provedeno pouze 1m dlouhými anténami s frekvencí 150MHz, vysílač s pulzy 5kV.

Radarogramy do hloubky 8m.

Profil do hloubky 15m.
Voda, která proniká šikmo uloženými více rozpustnými vrstvami začíná na spodních stranách vytvářet dutiny, vznikají zde odrazy ve tvary hyperbol.

Profil do hloubky 25m.
Uprostřed dvě dutiny pod sebou s rovnými stropy.

Radarogram do hloubky 50m.
V horní části radarogramu je dobře patrný směr ukládání vrstev vápenců. Velká dutina vpravo v hloubce 15m. Několik dutin vlevo na hloubce 30m a jedna asi 3m vysoká dutina zcela vpravo na hloubce 34m.

Frekvence 150MHz je dost vysoká na tento typ měření. Vidíme každý drobný odraz. Pro lepší vykreslení velkých dutin by byla vhodnější anténa s frekvencí 100MHz nebo 50MHz.

S touto menší anténou se ale lépe a rychleji pracuje. V prostoru lomu bylo naměřeno 42 profilů o celkové délce 2km za 1,5 hodiny.