Vápencový lom

Při tomto měření bylo potřeba pro další těžbu určit oblasti s kvalitním a méně kvalitním vápencem, který není vhodný pro další ekonomické zpracování. Kromě toho byla v lomu řada dutin a o těch je třeba mít přehled při rozmisťování náloží pro odstřel. Měřilo se 3 m anténami s centrální frekvencí 50 MHz, antény se táhly za autem.

Žlutý široký sloupec bez odrazů je měkká hornina podobná slínovci. Tvrdší hornina je více rozpustná a tvoří se v ní řada dutin, to jsou odrazy ve tvaru obrácených hyperbol. Je zde dobře vidět šikmé rozhraní dvou typů vápenců jdoucí doprava dolů. Pod ním je soustředěno mnohem více dutin. V oblasti vpravo nahoře jsou vidět šikmé vrstvy v hornině.

Na rozhraní dole jsou hodně velké dutiny. Levá stupnice je pro rychlost vlny ve vzduchu, z rozdílů hodnot lze přibližně určit výšku těchto dutin.

Ve střední části opět hornina nevhodná pro těžbu.