Kučlín

Kučlín je vrch nedaleko Bíliny. Je znám spíše výskytem zkamenělin, ale podle geologické mapy by se na něm měly častěji střídat různé typy hornin. Občas tam tudy projíždím a tak mě zajímalo, co se bude ukrývat několik desítek nebo stovek metrů pod povrchem. Měření bylo provedeno po polní cestě. Jedno měření proběhlo v roce 2013 ještě s Lozou a zpracováním v programu Krot. Další měření do větší hloubky v roce 2020 georadarem Roteg a zpracování programem Reflex a Spirio.

Pod 90 m hloubkou bude patrně magmatická hornina.