Praha Karlův most.

V lednu 2018 jsme pro archeology dělali orientační georadarový průzkum dna Vltavy v okolí Karlova mostu. Leden není nejvhodnější termín pro takové měření, ale byla to velká akce pro potápěče, kteří v tuto dobu mají pod vodou nejlepší viditelnost. Georadar tam prý na pár minut jen tak vyzkoušíme, jestli tam něco uvidí. Opravdu tam něco viděl, vrstvy usazenim a v nich nějaké větší objekty, patrně velké kameny. To archeology velmi zaujalo a z pár minut měření to bylo pár hodin. Po orientačním průzkumu přejezdem přes celou řeku se vybraly zajímavá místa a ty jsme se pokoušeli plošně změřit. Na člunu v proudu vody to nebylo nic jednoduchého. Za 3,5 hodiny jsme naměřili 4.575 m profilů s objemem dat 1 GB.

Zde je vidět trajektorie bodů GPS, jak se po řece jezdilo a měřilo.

Georadar byl vložen  do člunu bez kovového dna a ten byl přivázán k většímu s motorem. Ovládání georadaru jde po Wifi, takže jsem jen zapínal a vypínal měření na zvoleném místě. Člun byl poměrně malý, takže se tam vešly jen krátké 300 MHz antény. Pokud bychom použili  např. 1 metrové s nižší frekvencí, mohl by být dosah pod dno mnohem větší.

Do té doby jsem netušil, že dno Vltavy může být tak členité.

Zde je několik radarogramů. kde jsou silné odrazy od větších objektů. Drobné odrazy budou od menších kamenů. Vrstvy usazenin jsou vidět jen někde, voda je asi často rozplaví, vrstvy jílů a bahna jsou proudem odneseny. Bude zde patrně převažovat písek, štěrky a pár větších kamenů.

Na jednom místě se objevila dokonce nějaká pravidelná struktura, zakončená z obou stran asi nějakým zpevněním.

Protože je to místo v předpokládané ose bývalého Juditina mostu, bude následně podrobnějí prozkoumáno.

Potápěči u přistávacího mola vzbudili největší pozornost kameramanů.

Celou akci ukončila sněhová vánice.