Pevnost Josefov

Měli jsme příležitost měřit na vnějších severovýchodních svazích pevnosti Josefov. Je zde několik chodeb. Jedna z nich jde souběžně s opevněním a z ní vybíhají kolmo odbočky k úpatí svahu. Ty se na koncích v případě útoku na pevnost plnily střelným prachem a pokud se nad místem pohybovalo nepřátelské vojsko byla nálož odpálena.

Stupnice vpravo platí pro hloubku v hornině, stupnice vlevo je pro vzdušné odrazy, můžeme ji použít na přibližné stanovení výšky dutin.

Zde je zachycena spojovací chodba při měření do svahu.

 

Dole je chodba pro uložení nálože. Strop je asi 4,5 m pod povrchem. Nad  štolou vybíhá červená oblast, ta obsahuje více vody. Při hloubení štoly byla porušena okolní hornina a v trhlinách se soustřeďuje více vody nad stropem.

Zde na úpatí svahu jsme našli velkou zasypanou díru. Vypadá to jako kráter po výbuchu, pevnost ale do bojů přímo nikdy nezasáhla. Snad to byl nějaký test nebo to byl výbuch nešťastnou náhodou?

 

Na svahu jsou vidět dlouhé vrstvy, které byly patrně dosypány. Lze dobře rozeznat původní návrší v levé části. Vlevo nahoře je na vzdálenosti 4 m štola, která vede již uvnitř opevnění. Je to takový modrý zub, signál je příliš silný a štolu zcela nevykreslí. Pod štolou jsou vidět v zelené barvě jen rezonance vlny ve štole nad nimi.