Jezero Tuttensee

Jezero Tüttensee leží v Německu mezi Mnichovem a Salzburgem poblíž obce Marwang. Byl jsem pozván několika vědci, abych jim pomohl v řešení záhady vzniku tohoto jezera. Je totiž ze všech stran obklopeno valy. Někde pozvolnými, jinde zase méně vysokými, ale zato strmějšími. Na východní straně jsou pozůstatky ledovcové morény. Spor se vede na základě dvou teorií, zda jezero vzniklo ledovcovou činností nebo po dopadu meteoritu. Jsme totiž v dopadové oblasti meteoritů asi 80x30km, ve které bylo nalezeno více než 70 kráterů. Stáří dopadu se odhaduje kolem 2000 let. Roj železných  meteoritů zde dopadl pod velkým úhlem a nezvykle vysokou rychlostí. Většina meteoritu se odpařila a zbytek pronikl hluboko pod zem. U tohoto jezera se předpokládá, že by mohl být v hloubce 60-100m. Hloubka jezera dosahuje 40m. Měření gravimetrií zde potvrdilo kladnou tíhovou anomálii v západní části jezera.  Kolem jezera je dokonce naučná stezka, informující návštěvníky o této záhadě a existenci těchto teori. Změřili jsme několik přímkových profilů západně a jihozápadně od jezera. První profil jsme začli na louce a přes val ,jsme dojeli s 6m dlouhými anténami až na vrchol valu asi 20m nad jezero, dále nás nepustil hustý les. Na radarogramu je vidět téměř vodorovná linie původního povrchu (bílé šipky) a v oblasti valu pak šikmo ukloněné vrstvy. Ty mohly vzniknout sesuvy a splavováním mnohem vyššího valu srážkovou činností. V pravé části obrázku jsou vidět změny ve struktuře dolomitu až do hloubky 60m.  Ihned po dokončení profilu se všichni seskupili kolem monitoru, chvíli na něj zírali a pak padlo jen jediné slovo "Impakt!". Tedy česky kráter po dopadu meteoritu.

Možné vysvětlení:

Další profil končil asi 50m od jezera a i na něm je vidět postupné vrstvení nad rovným rozhraním.

Zdá se tedy, že valy v západní části mohou být vyvržené po dopadu meteoritu. Je možné, že meteorit dopadl do jezera, vzniklého ledovcovou činností a pravda tak může být někde uprosřed. Já jsem si chtěl najít kousek toho meteoritu, přece se nemohl celý vypařit. Tak jsem si vzal z auta silný magnet a ve stráni nad cestou jsem s ním začal projíždět  hlínu s drtí dolomitů. Na magnetu se opravdu zachytilo několiv bílých kamínků, ale žádné železo. To ale naopak zaujalo mé kolegy, kteří mi kamínky zabavili, že je dají do laboratoře, magnetický dolomit může být dalším důkazem dopadu.

V létě 2016 nás čeká měření na vodní hladině jezera a měření pro archeology, kteří zde v blízkosti jezera našli starší kulturní vrstvy nad mladšími (malá tsunami?). Jen pár dm pod zemí je zde vrstva černých hlín se spoustou rozdrcených úlomků dřeva, organické materiály a mrtvá zvířata jsou v této vrstvě bez přístupu kyslíku neuvěřitelně zachovalá.