Pekárna 2017

Tak jako před rokem druhý den po skončení Speleofóra ve Sloupu na Moravě jsme provedli georadarem měření v okolí jeskyně Pekárna.

 Tentokrát jsme zvolili podrobnější síť profilů, vedených rovnoběžně vedle sebe. Pokračovali jsme v ose poslední známé prostory a profily k této ose směřovaly kolmo. N aprofilech je vždy značka pří průjezdu nad touto osou.

Profily podle bodů z GPS.

První profil. Ke stropu Pekárny je to asi 30 m. Zde jsou na této hloubce odrazy posunuté od osy 20 - 30 m. Dole jsou další dutiny na hloubce 60 - 70 m. Na vzdálenosti 60 m je vidět vertikální zlom.

Druhý profil je měřen (všechny sudé profily) v opačném směru. Odrazy od dutin se prodlužují blíže k ose Pekárny. Vlevo dole čistý odraz od nějaké dutiny.

Třetí profil. Skupina odrazů může být od členitého stropu i mimo osu profilu.

Sedmý profil.  Odrazy stoupají k povrchu, Může zde být trhlina, komín....

Desátý profil. Čistý odraz, šířka dutiny asi 10 m.

Jedenáctý profil.

Dvanáctý profil. Zde dutiny u osy zřejmě směřují do větší hloubky kolem 40 -45 m.

Výsledky byly prezentovány na Speleofóru 2018.

Kompletní zprávu si můžete stáhnout zde:

https://www.researchgate.net/publication/325194876_Georadarova_a_telegnosticka_mereni_nad_Pekarnou_2017_Ground_penetrating_radar_and_telegnostic_measurements_above_the_Pekarna_Cave_in_2017

Kalenda Pavel, Tengler Rudolf, Cendelín Richard, Slezák Ladislav, Pokorný Josef (2018): Georadarová měření nad Pekárnou 2017. Speleofórum2018. Vol. 37, 25-29.

Videoprezentace s mapkami.