Jeskyně Pekárna

Druhý den po skončení Speleofóra ve Sloupu na Moravě jsme provedli georadarem měření v okolí jeskyně Pekárna, abychom pomohli speleo týmu dostat se o kousek dále po několikaletém bezvýsledném pátrání. Celkem 13 profily jsme pokryli prostor asi 350x150m. Vedle jeskyně se podařilo najít geologický zlom, ve kterém jsou obě desky vertikálně posunuty. Jedna obsahuje relativně kompaktní horninu, druhá je protkána řadou trhlin a dutin. Jeskyně Pekárna má na radarogramech odraz od stropu v hloubce kolem 24m. Další dutiny jsou v hloubce 50-60m a v hloubce kolem 90m. Měření bylo provedeno 6m anténami na střední frekvenci 25MHz. Doba měření asi 2 hodiny.

 

 

Výsledky měření byly prezentovány na Speleofóru:

https://www.researchgate.net/publication/324888882_Georadarova_a_telegnosticka_mereni_nad_Pekarnou_2016_Ground-penetrating_radar_and_divining_rod_measurements_above_the_Pekarna_Cave_in_2016

Pavel Kalenda, Rudolf Tengler, Cendelín, R., Slezák, L., Pokorný, J. (2017): Georadarová měření nad Pekárnou 2016. Speleofórum 2017. Vol. 36, 30-35.

Kalenda, P.; Tengler, R.; Doležal, F. K., Reichel, V., Chlup, L. (2016). Geofyzikální týden 2015. Speleo, 68, s. 15-23. ISSN 1213-4724.
 

Další měření následovalo v roce 2017.