Jeskyně Blansko

   Pro ověření hloubkového dosahu našeho nově vyvinutého georadarového příjímače jsme rádi využili nabídku spolupráce speleologické skupiny TARTAROS z Ostrova u Macochy pod vedením Filipa Doležala. Měření se provádělo nad známými prostorami Amatérské jeskyně a v blízkosti Holštejnské jeskyně. Nakonec bylo změřeno několik profilů nad neprozkoumanými plochami v oblasti Ostrova u Macochy.
   Měření se zúčastnil i RNDr. Pavel Kalenda CSc, který v této oblasti řadu let provádí geofyzikální měření pomocí VES, gravimetrie, seismiky a VDV. Poskytl nám důležité informace o poloze a hloubkách jeskyň.

Měření se provádělo s anténami na frekvenci 25MHz s pulzním vysílačem o velikosti pulzu 15kV. Antény byly taženy ručně nebo dvěma auty s rozestupem 6m, na přijímači georadaru byla GPS s přesností asi 2m, časový záznam do 5100ns (hloubka do 270m), měření po 15cm umožnilo i průměrování asi z 10 pulzů. Rychlost antén do  8km/hod.

Poloha dvou  profilů nad částí Staré Amatérské jeskyně – Přítoková chodba

hloubka vodoteče v tomto místě je 91m, strop je o něco výše.

Na radarogramech je velmi dobře patrný silný odraz od stropu jeskyně na hloubce 80-90m v délce asi 40m. V levé části radarogramů na hloubce kolem 70m jsou zachyceny další neznámé dutiny. V hloubce 25-40m je skupina intenzivních odrazů od dutin se vzduchem nebo vyplněných sedimenty. Rychlost vlny 12cm/ns odpovídá tabulkové hodnotě pro vápenec a zobrazená hloubka odpovídá skutečné hloubce jeskyně v tomto místě.

Profil vedený poblíž Holštejnské jeskyně zachytil nejspíše její pokračování v hloubce 42m  .


V levé části radarogramu jsou další odrazy od dosud neprozkoumaných dutin. Profily přímo nad jeskyní budou po sklizni na polích doměřeny.

 

Serie měření nad neznámými dutinami u Ostrova u Macochy.

Modré body jsou místa měření GPS při pohybu georadaru.

 

Dlouhý odraz ve tvaru hyperboly s vrcholem v hloubce 50m na prostředním radarogramu je patrně od velké dutiny. Serie rovnoběžných profilů nám dá představu o velikosti dutin a směrech puklin a chodeb.  Nejhlubší souvislý odraz od nějaké dutiny je na hloubce 230m. Vrstva hlín zde byla na povrchu menší než 3m.


Další profily nad dosud neobjevenou dutinou  v hloubce 50-65m. Rozestup mezi profily je 25m

Trhlina na povrchu a její vyplnění sedimenty, vlevo pohled na monitor při měření a různý postup při zpracování dat. Uprostřed s kombinací programů Krot a Reflex, Vpravo detail jen s vyššími frekvencemi, je dobře vidět vrstvy v trhlině, vypouklý průběh vrstev je typický pro výplně trhlin v době ledové Trhlina je možný snadný vstup do níže položených dutin.

Měření potvrdilo, že georadarem lze  poměrně snadno a velmi rychle prozkoumat i velký prostor do hloubek kolem 250m.  Lze zjistit dutiny i kolmé trhliny, vyplněné vodou, vzduchem nebo  jiným materiálem (o tom nás informuje sled fází odražené vlny). Hloubkový dosah může být omezen na některých místech velmi silnou vrstvou jílů a hlín (desítky metrů). Rychlost měření 8km/hod  umožňuje dostatečně podrobné měření s krokem 15cm a délka profilů může být několik desítek km na jedno nabití akumulátorů georadaru (asi 5 hodin měření). Ideální je suchý travnatý povrch, antény jsou uloženy na plachtovině, ale lze je i podložit ohebnou plastovou deskou při měření na skalnatém podloží. Za dvě odpoledne bylo naměřeno kolem 20km profilů na 4 různých místech.