Hranická propast

V Hranické propasti se nachází nejhlubší zatopená sladkovodní jeskyně na světě. Celková hloubka propasti je 473,5 m (2016), zatopená část je hluboká 404 m (2016). Po setkání s paní Vysokou na Speleofóru 2016 jsem byl požádán o příležitostné proměření okolí propasti georadarem. Taková příležitost se naskytla v listopadu při zpáteční cestě ze Slovenska. Na místo měření dojel i pan Kalenda, který byl dobře obeznámen s místní situací a navrhl směry měření profilů. Chtěli jsme zachytit známé dutiny blíže pod povrchem (do 100 m) a pokusit se nalézt hlouběji uložené anomálie. Na měření jsme použili 6 m dlouhé antény s centrální frekvencí 25 MHz. Po nedávných zkušenostech z měření ve Slovinsku jsme georadar nastavili na časový záznam do 10.000 ns, který by měl teoreticky zachytit odrazy z hloubky přes 500 m. Ve Slovinsku byly nejhlubší odrazy kolem 250 m, takže jsme se domnívali, že máme dostatečnou rezervu. Změřili jsme za dvě hodiny asi 1800 m proflů na zoraném poli i v lese kolem propasti. Na monitoru byly při měření vidět anomálie do hloubky kolem 50 m. Největší překvapení nás čekalo další den při zpracování dat na PC.  Radarogramy byly krásně čitelné po celé délce záznamu až do hloubky 500 m (při předpokládané rychlosti vlny 12 cm/ns). Chybička - příště to nastavím do dvojnásobné hloubky. I tak je to asi jedno z nejhlubších měření na světě georadarem na této frekvenci, alespoň na internetu jsem nenašel radarogramy z hloubek nad 100 m kromě měření v ledu, ale tam jsou naprosto jiné podmínky. Na několika profilech se nám podařilo zachytit známé i dosud neznámé dutiny i horizontální rozhraní vrstev, které velmi dobře výškově korespondují se stupněmi ve svislém řezu jeskyně. Podrobnou zprávu zpracoval p. Kalenda.

Profily podle dat GPS.

 

Profil těsně podél Hranické propasti s podrobnějším rozlišením a omezením do hloubky 230 m.  Většina označených odrazů může být od dutin se vzduchem, napovídá tomu fáze odraženého signálu.

Výsledky jsou pro nás velkou inspirací k dalšímu měření do ještě větších  hloubek. Těsně před dokončením je nová verze georadaru Roteg (leden 2017) a tak se k Hranické propasti určitě brzo vrátíme.

Zpráva o výsledcích měření je v recenzním řízení v renomovaném odborném časopise (TAO).