Hospoda ze 16. století

Měřeno georadarem Loza.  

Postavíte si krásnou vilu, na podlahy položíte nádhernou dlažbu, venku trávníky, chodníčky a bazén - jako z pohádky. A pak přijde nějaká babička a začne vám vyprávět, jak si v tom původním starém domě chodila s kluky hrát do opuštěného sklepa a po vyvalení několika cihel sešli po schodech do nějaké chodby... A už máte brouka v hlavě. Pátráním v archivech brzy zjistíte, že váš dům stojí na základech staré hospody, zmiňované již v 16. století a po odstranění části omítky ve vašem malém vinném sklípku vidíte, že tam je nějaké zazděné klenutí... To už je důvod k bližšímu průzkumu.
Pod dnen sklepa radar nic neobjevil a stěny jsme zatím neprohledali (jsou tam kovové regály). Venku hned vedle domu se v necelých 2,5 m objevilo několik klenutí.

Klenby

Spodní dva radarogramy jsou od sebe vzdáleny asi 12 m a jsou vedeny po stranách domu. V hloubce 4-5 m je opravdu nějaký objekt, který mohl být zmiňovanou chodbou. Tak hodně štěstí při vrtání!

 Výkopem byla potvrzena kamenná klenba v hloubce 2,5 m. To je ta na horním obrázku zcela vpravo na 17,5 m. Kameny jsou spojované maltou a vyzdění bylo provedeno zevnitř. Vrták 30 cm dlouhý se zatím nedovrtal do prázdného prostoru....  Měření bylo provedeno georadarem Loza na frekvenci 200 MHZ s krokem měření 10 cm.