Hroby na Hané

Měření bylo uskutečněno na objednávku archeologů, kteří v daném prostoru našli větší množství bronzových předmětů a zlomků keramiky. Orientační průzkum byl proveden radarem Easy Locator, kterým byla vytipována oblast pro konkrétní podrobné měření georadarem Loza. Zvolená frekvence 200 MHz a posun antén po 10 cm zachytil pouze větší objekty, dle rozměrů snad hroby, obydlí, jámy a pod.. V oblasti je plánovám podrobný archeologický průzkum, který poskytne podrobné údaje pro srovnání s radarogramy.
 

Hledané objekty jsou v hloubce 2-2,5m a jsou dobře vidět. Vlevo porušené horizontální vrstvy, patrně hrob. Vpravo  anomálie s rezonancemi, může to být dutina.

 

Dle rozměrů snad hrobDutina nebo prostor vyplněný velmi odlišným materiálem od okolí.

 

Porušené vrstvy v dělce asi 1,8 m v hloubce kolem 2 m. Neporušené vrstvy nahoře budou zřejmě mladší než samotný výkop.