Divača

Asi 1 km jihozápadně od obce Divača jsme testovali georadar ROTEG na známých prostorách pod zemí a pak jsme se snažili najít  dosud neznámé pokračování těchto dutin.

Výsledky měření byly předány českým jeskyňářům, kteří zde mají své "detašované pracoviště". Měřilo se v červenci  a začátek měření byl kolem 15 hod odpoledne, jinak teploty  přesahovaly 38 °C. V zarostlém terénu, mezi trnitými křovisky jsme vydrželi asi 3 hodiny. Už z výsledků na monitoru byli jeskyňáři velice překvapeni jak rychle lze najít a velice přesně lokalizovat dutiny, které dosud odolávají odhalení. Tak doufám, že naše měření jim pomůže při nalezení dalších prostor.

U měření nad známými prostorami nám byly poskytnuty náčrtky skutečných profilů dutin pod místem měření. Zpráva z měření byla vydána v časopise ACTA CARSOLOGICA, VOL 47, NO 2-3 (2018). Velmi pěkně zpracovaný článek v PDF si můžete stáhnout zde.

Zákres známých dutin do radarogramu. Autor Andrej Gosar.

 

Další dutiny jsou v předpolí prozkoumaných prostor, jsou hlouběji a jsou obrovské.

 

 

 

Podle délky odrazů mohou mít některé dutiny šířku přes 50 m.

Podle dat GPS a čísla profilu lze tyto prostory snadno lokalizovat, přesnost zaměření z povrchu je asi 1 m.

Výsledky měření byly publikovány v prestižním časopise Acta Carsologica, který má Impakt Faktor 0,959 za rok 2017/2018, což je známka vysoké odborné kvality článku.

https://www.researchgate.net/publication/327778094_Detection_of_Divaska_Jama_corridors_behind_to_the_SW_Trhlovca_cave_using_low_frequency_high_power_ground_penetrating_radar