Měření pro ČSAV

Toto testovací měření proběhlo již v roce 2013. Dnes jsem se k němu vrátil (2022). Aplikuji na něj náš program Spirio, který se používá pro sběr dat. Dali jsme do něj několik velmi užitečných filtrů a můžeme volit i barevnou škálu pro zobrazení hodnot odražené vlny. Ze starých radarogramů se tak podařilo "vytáhnout" více podrobností i drobné změny v permitivitě hornin. Barevná škála obohatila tak trochu fádní původní zobrazení o více barev, prý je to konečně trochu veselejší... posuďte sami.

Měření v Chebské pánvi, sledovaly se zde trhliny a vertikální poklesy, které by mohly potvrdit velmi pomalé propadání pánve. Jsou zde písky a štěrky, trhliny se odlišují změnou permitivity a vodivosti. Filtrace dat je provedena na velmi nízkých frekvencích do 1 MHz.

 

Levou horní oblast si můžeme zvětšit a zvýraznit gradientovým filtrem. Objeví se struktura výplní.

Asi o 1 km dále byl měřen spodní radarogram. Zachycuje v levé části serii šikmých trhlin.

Profil měřený v Praze na Ladronce je přes 1 km dlouhý. Kromě několika kolmých trhlin je na vzdálenosti 440 m vidět změnu v permitivitě hornin. Může zde být geologický zlom nebo jen posunuté bloky hornin.

Na geologické mapě ČR v tomto místě není žádná změna zakreslena.

Data zpracovaná 2022.

Profil poblíž zdi areálu Hvězda v Praze.

A ještě jednou nověji zpracovaná data v roce 2022, pohled až do hloubky 40 m. Zcela vlevo na vzdálenosti 3 m tam v hloubce kolem 20 m rezonuje nějaká dutina, asi chodba.