České středohoří - porcelanity

Porcelanity.  GPS 50°28'52.096"N, 13°44'25.003"E

Dnes je na tomto místě patrná v terénu jen umělá prohlubeň. Dříve zde byl lom na těžbu porcelanitů. Byly zde přírodní výchozy uhelných vrstev, které před milionem let vyhořely a okolní hlíny a jíly se vypálily do velmi tvrdých porcelanitů. Ty se zde těžily a používaly se na úpravu cest v blízkých povrchových uhelných dolech v okolí Bíliny a Mostu.

Testoval jsem zde antény 50 MHz a 25 MHz a v prostoru kolem lomu jsem zvolil 3 profily.

Nejsem gelog ani vystudovaný geofyzik, tak berte následující výklad s rezervou. Pokud by se našel nějaký odborník v tomto směru, nebo někdo, kdo ví co je zde za horniny budu velmi vděčen za jakoukoliv informaci.

Profil 1, 50 MHz

Filtr pro rozlišení hodnot vodivostí a permitivity.

První obrázek nám ukazuje v zásadě dvě horniny diametrálně se lišící permitivitou a vodivostí s ostrým rozhraním kolem hloubky 50-120 m. V hloubkách do 40 m jsou ještě oranžové oblasti z jiného typu horniny s větším útlumem vlny.

 

Filtr pro zvýraznění maxim a minim nám pomůže zviditelnit spojité amplitudy  odrazů a tím i strukturu horniny.

Jsou zde tři typy struktur. První je asi do hloubky 20-30 m a zahrnuje i kulovité oblasti s nějakou odlišnou horninou. Druhý typ struktury se vyznačuje větší vrstevnatostí, to by snad mohly být hlíny nebo jíly.  Spodní šedá oblast  má zcela jíný typ odrazů, krátké a nespojité, to by mohla být skála, snad čedič nebo jiná vyvřelina. Prohlubně naznačují svislé trhliny. Ta nejmarkantnější je na vzdálenosti 220 m a jde od hloubky 50m dolů, mírně doprava. Je tam vidět na hloubce 150 m odraz ve tvaru "X", to jsou dva odrazy od svislých stěn, vzdálených od sebe asi 12 m.

Profil 2, 50 MHz

Filtr pro rozlišení hodnot vodivostí a permitivity.

Na vzdálenosti 150 m je černá oblast, jdoucí až k povrchu. Má pro vlnu vysoký útlum, může být velmi vodivá,  mohou to být zbytky vyhořelých slojí.

 

Stejný filtr ale s přidanou derivací k lepšímu zvýraznění slabších odrazů.

Filtr pro zvýraznění maxim a minim odrazů.

Vrstevnaté struktury zde má oblast s bílým podkladem do hloubky asi 70 m a šedá oblast do hloubky asi 170m. Modré plochy vystupující ze spodní části obrázku patrně představují skalní podloží. Je v nich řada odrazů ve tvaru "X", to jsou odrazy od svislých ploch. Ty jsou  typické pro sloupcový rozpad čedičů.  Světle zelená oblast dole vpravo může zobrazit i další typ horniny nebo je to způsobeno jen vysokým útlumem vlny v horní části radarogramu?  Bohužel časová základna do 4000 ns nám už neumožnila hlubší dosah. Útlum georadarové vlny je zde malý a patrně by bylo možno dosáhnout hloubky 300-400 m. To si ale musíme počkat na novější typ přijímače.

Profil 3, 25 MHz

Filtr pro rozlišení vodivostí a permitivity.

Sloupce tvavších odrazů ve spodní části obrázku jsou trhliny v hornině.

Stejný filtr ale s přidanou derivací k lepšímu zvýraznění přechodů.

Filtr pro zvýraznění maxim a minim odrazů.

Rovné červenomodré odrazy v oblasti 56-104m v hloubce do 60m jsou od svislých trhlin, které zde vystupují z hloubky až těsně pod povrch. Jdou od bílých špiček ze spodní oblasti.

Na výsledky měření má vliv i geometrické uspořádání antén. To zde bylo zvoleno pro zesílení vodorovných odrazů s ohledem na co největší hloubkový dosah. Jsou zde proto méně patrné kolmé trhliny. Místo je z hlediska měření velmi zajímavé a rozhodně zde provedeme měření i s novým typem přijímače s lepším rozlišením a větším hloubkovým dosahem.