Balvany pod zemí

I velký balvan v hlíně se může jevit jako nějaká anomálie. Lze tak hledat bludné balvany, který mohou být velkým problémem při zakládání staveb, ale lze hledat i za totality zakopané kamenné sochy, zákryty studní, šachet a pod.. Při hledání jedné takové zakryté studny se podařilo objevit kamenný kvádr s neznámým účelem. Málokdy dostáváme fotografickou dokumentaci k výkopům, které naši zákaznící dělají po georadarovém průzkumu. Zde je jedna z nich. Zprvu nenápadná anomálie se po odkrytí zeminy stala hádankou, co tu bylo nebo proč to zde někdo takto ukryl. Na místě nebyla studna ani žádný hrob, jen deska s podélnou prohlubní a kolem menší kameny.

Profil přímo nad středem desky

 

Profil na okraji desky