Lom u Štramberka

Vápencový lom u Štramberka je již dnes uzavřen, těžba tam skončila a slouží už jen jako pěkné výletní místo a někdy sem jezdí budoucí geofyzici z Báňské vysoké školy na některá geofyzikální měření. Bylo pro mne trochu překvapením, kde se vzal tak obrovký vápencový útvar právě zde. I když mocnost vápenců zde nedosahuje ani 100 m, přesto tu znikají krasové dutiny. Mně se s p. Kalendou podařilo najít jednu větší téměř ve středu opuštěného lomu. Může jich tam být samozřejmě víc, změřili jsme jen malou část plochy.

Plán profilů podle bodů GPS.

Zde je vlevo měření s neupravenými daty a vpravo s odfiltrováním nízkých frekvencí s velkou amplitudou.

Vidíte, ža ta dobrá informace (modrý oblouk-dutina) na pravém obrázku splynula s ostatními odrazy a neprojevuje se jako prioritní. Stačí ovšem obrázky spojit a máme v jednom informace z obou. Zpozorovat je možno lépe i vertikální zlomy s posuny bloků.

Pokud ta modrá oblast je dutina se vzduchem, pak neplatí měřítko pro hloubku na pravé straně, protože ve vzduchu je rychlost vlny asi 2,5x vyšší než ve vápenci. Pak by ta dutina neměla 3 m ale 7,5 m na výšku.  Pro dutinu svědčí i rezonanční odrazy, které v dutinách vznikají, to je ten sloupec oblouků ve spodní části obrázku pod dutinou.

Na začátku profilu byla taková malá boudička se zamřížovaným vstupem do podzemí. Na  radarogramu tam ale nejsou žádné velké dutiny, ale cesta k dutině by tam jít mohla, je to ten modrý odraz, který začíná zcela vlevo na hloubce 20 m. Pár kolmých profilů k tomuto změřenému by nám jistě řeklo, jak se k dutině co nejlépe dostat.

Modře je znázorněna trajektorie bodů GPS, začátek profilu je vlevo. Je to trochu ujeté, ve skutečnosti jsme měřili po cestě. Tmavě modře je znázorněna oblast s dutinou.

Měřilo se dvěmi 6 m anténami za sebou.

Doplněno 12/2020

Několik dalších zajímavostí zpracovaných programem Spirio. Odstíny barev jsou použity jako izolinie.