Přestanov 1813

V bitvě u Přestanova proti napoleonským vojskům padlo na konci srpna 1813 několik desítek tisíc vojáků. Bojiště v konečné fázi bitvy bylo téměř 6 km dlouhé. Byli padlí vojáci sváženi na jedno místo nebo jsou pohřbeni v místě bitvy a jsou vztyčené pomníky na místě takových hrobů? Spolu s archeology z Ústí nad Labem jsme jedno mírné návrší s pomníkem prozkoumali georadarem. Měřilo se na povrchu s hlínou a jíly. Pro předpokládaný hloubkový dosah minimálně do 4 m jsme museli použít antény s frekvencí 100 MHz.

Nejdříve jsme udělali jeden delší profil i s neporušenými vrstvami na sousedním poli. Nebylo totiž na monitoru hned jasné, zda jde o přírodní nebo umělou vyvýšeninu. Na povrchu bylo navíc množství balvanů z okolních polí.

Teprve další měření s 3 m dlouhými anténami ukázalo výraznější porušení vrstev ve střední části návrší. Po okrajích jsou táhlé neporušené vrstvy přírodního původu. Uprostřed jsou pak rozhraní mezi vrsvami rozrušené  a zpřeházené. Je to typické pro většinu zasypaných výkopů.

Více toto porušení vynikne při kontrastnějším prokreslení hranic vrstev.

A to jsou hranice nalezené anomálie. Šířka asi 25 m, hloubka 6,5 m.

Kompletní zpráva z měření je u archeologů v muzeu v Teplicích.