Horšovský Týn, zahrada zámku, Loreta.

Zahrady kolem zámku v Horšovském týně mají několik hektarů a cílem průzkumu nebylo celou plochu prohledat. Měření se soustředilo na prostor kolem Lorety v severním cípu zahrady a měřilo se u stávajích budov  u zámku. Zde byly profily vedeny ve dvou směrech s velkými rozestupy. Šlo jen o ověření, zda zde mohly dříve stát nějaké budovy. Hledali jsme tedy základy zdí, staré sklepy, různé výkopy a pod.. Měřilo se anténami o frekvenci 150 MHz.

Trasy profilů v zahradě podle dat GPS.

Na profilech se nechá najít velké množství objektů. Jen další průzkum může ukázat, zda to jsou chodby, sklepy nebo nějaké zděné kanalizační vedení.

Byla nalezena i tato bodová anomálie. Patrně nějaký větší kov. Je to poklad nebo jen starý hrnec či kolo od vozu?

Kompletní zprávu z měření má Národní památkový úřad.