Dutiny pod kanalizací

Netěsné kanalizační potrubí teče. Při větším úniku se pak kolem potrubí za určitých podmínek mohou vytvářet dutiny. Předpokladem je, že okolní materiál je sypký nebo rozpustný a voda ho má kam unášet, jinak dochází pouze k prosakování a kontaminaci spodních vod. Do vytvořených dutin se pak potrubí (většinou betonové) propadá a vznikají tak další úniková místa. Ve vzniklých dutinách se pak rozvolňuje strop a dutina "stoupá" nahoru. Konečným důsledkem je propad ztenčených horních vrstev. Protože odpadní poptrubí jsou budována v blízkosti obydlí a jsou vedena většinou pod komunikacemi, jsme svědky "senzačních " zpráv o propadech, ve kterých mizí lidé, auta i autobusy. Monitorováním těchto potrubí se nechá v předstihu zjistit, kde k rozvoji takových dutin dochází, kde hrozí nebezpečí dalších propadů.

 Následující snímky jsou z pražských ulic, kde byl včas proveden takový monitorovací průzkum. Na úseku dlouhém 50 m se objevily takové anomálie dvě. Jedna vzduchová, vysoká asi jeden metr, to je ta označená bílou šipkou na vzdálenosti 14 m  v hloubce 3,5 m s několikanásobnými odrazy (vlna v dutině rezonuje). Druhá je pod černou šipkou, je tam narušené původní podloží a v něm je modrá výplň, ta je místo vyplněné nějakým homogenním materiálem,  nebude to vzduch. Červená oblast v hloubce 2-5 m na pozadí černé šipky jeví známky posunu směrem dolů, na horních vrstvách je již patrný mírný propad s trhlinami po stranách. V každém případě je to kritické místo, kterému je potřeba při příštím měření věnovat zvýšenou pozornost. Betonové potrubí je zde na hloubce 5 m, na radarogramu není vidět, měříme profil podélně s osou potrubí a vlna se tak od něj neodrazí a odraz není tudíž vidět.

Na spodním obrázku je úsek s potrubím v hloubce 4 m. Na vzdálenosti kolem 8 m jsou v hloubce 3-5 m vidět změny ve vrstvách zásypu. Červená oblast je vytržena z horní souvislejší vrstvy a posunuta směrem dolů. Šikmý modrý odraz nad červenou hyperbolou by mohl signalizovat kolmé rozhraní dvou typů hornin. Pod červenou hyperbolou je materiál s ostrým rozhraním vlastností. Má vyšší permitivitu, nebo je více vodivý a nebo obojí dohromady. Tuto změnu vlastností ve značné míře ovlivňuje množsví vody. Může to být např. dutina vyplněná mokrým pískem v jinak jílovitém, sušším podloží. Oblast nad ní bude asi rozvolněná, třeba vyplaveným pískem z jílů, a to je místo, kde může vzniknout další dutina, šířící se směrem nahoru.

Na dalším místě jsme hledali kanalizační šachtu, která byla překryta železobetovými panely s tramvajovými kolejemi. Boky šachty se začaly bortit a uvolněný materiál zasypával potrubí, jdoucí ze dna šachty. Poloha šachty byla známa jen přibližně. Zvolili jsme plošný půzkum s rozestupy profilů 0,5 m. výsledkem je pohled shora na měřenou plochu. Na levém obrázku je plocha znázorněna v hloubce 20 cm, jsou tam vidět odrazy od kolejí. Napravo je plocha v hloubce 1 m a tam je již jen jediná anomálie, je to hledaná šachta.