Dutina XXL

Na podzim 2022 jsem si dělal cestou z Ostravy testovací měření s 12 m dlouhými anténami nad Holštejnskou jeskyní. Pod ní ve 105 m hloubce je obrovská dutina. Jen ta rovnější odrazná plocha na stropě má délku kolem 60 m. Kolik má na šířku, nevím. Neměřil jsem to. Možná to jde až pod obec Holštejn a pak by ta hloubka byla ke stropu jen 50 m.

Vlevo nahoře je zakroužkována Holštejnská jeskyně.

Ty odrazy dole pod prvním odrazem vznikají na vzdálenějších rozhraních. Jsou časově opožděné. Dutina se patrně rozšiřuje i mimo osu měření. Je také možné, že měříme šikmo k ose podlouhlé dutiny. Chce to jen upřesnit dalšími měřeními.

Patrně ještě větší dutiny v předpolí Macochy najdete na konci tohoto příspěvku.

Teď je duben 2023, za půl roku se mi nikdo neozval, že byl měl zájem to odkrýt nebo zjistit vstup. To vše by mělo jít doměřit. Možná objev století. Ozve se někdo z jeskyňářů?